Nehemiah (Neremiah) Grew se narodil dne 26. září 1641 v Mancetter Parish v anglickém hrabství Warwickshire, zemřel 25. března 1712 v Londýně. Britský lékař a botanik.

Studoval v Cambridge, v roce 1661 dokončil studia a získal titul. V roce 1672 získal titul doktor medicíny na Leidenské univerzitě prací Disputatio medico-physica de liquore nervosa.
V roce 1664 začal s pozorováním rostlinných struktur pomocí mikroskopu. V roce 1670 sepsal práci The Anatomy of Vegetables begun, na základě této práce byl příští rok přijat za člena Royal Society of London. V roce 1672 se přestěhoval do Londýna, začal zde působit jako lékař. Současně byla jeho práce publikována. V roce 1673 vydal práci Idea of a Phytological history. V roce 1677 se stal sekretářem Royal Society. V letech vydal 1678–79 Philosophical Transactions, v roce 1681 katalog s popisem rarit z Gresham College. V roce 1682 vydal své velké dílo Anatomy of Plants, ve které byly zahrnuty i předchozí práce. Dílo tvořily 4 části: Anatomy of Vegetables begun, Anatomy of Roots, Anatomy of Trunks, Anatomy of Leaves, Flowers, Fruits and Seeds. V práci bylo 82 ilustrací a popisy rostlinných struktur. Popsal základní rozdíly ve stavbě stonku a kořene, všímal si stavby květenství u Asteraceae, předpokládal, že ve květu jsou tyčinky samčí orgány. Od něj známe mikroskopický popis pylu.
Další práce se týkaly např. obsahu solí ve vodě, začal se zabývat také daktyloskopií. Jeho archiv se zachoval v Pembroke College v Cambridge.

Linné pojmenoval na jeho počest rod Grewia L., Malvaceae.
Grewia