Syn.: Helianthemum commutatum Pau
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Halimium calycinum
Rozšíření: Pochází z jihozápadu Pyrenejského poloostrova, kde se vyskytuje ve Španělsku (nejdále na sever k Toledu a Madridu) a v Portugalsku (na sever na pobřeží při ústí řeky Mondego), zasahuje i do Maroka.
Ekologie: Provází mediteránní křoviny (matorral), zejména na pobřežních dunách, případně podrost borových lesů. Preferuje písčité půdy, vystupuje až do nadmořské výšky 650 m.
Halimium calycinum
Popis: Bohatě větvený, přímý nebo poléhavý polokeřík, dorůstá výšky asi 60 cm, větvičky jsou tenké, křivolaké, letorosty pokrývají hvězdovité, nežláznaté i žláznaté chlupy. Listy jsou vstřícné, přisedlé, na líci zelené, s řídkými žláznatými chlupy, na rubu bíle plstnaté hvězdovitými chlupy, na sterilních větvích čárkovité až úzce kopinaté, 0,8–4 cm dlouhé a 0,1–0,6 cm široké, jednožilné, na okraji podvinuté, na kvetoucích větvičkách vejčité až kopinaté, 0,4–1 cm dlouhé a 0,2–0,5 cm široké, 3žilné, na okraji většinou nepodvinuté. Květenství tvoří koncový vrcholík s (1–)2–5 květy; květní stopky jsou lysé nebo nesou žláznaté chlupy; kalich tvoří 3 volné, vejčité, zašpičatělé lístky 5–11 mm dlouhé, s žláznatými chlupy nebo lysé; korunní lístky jsou 1–1,5 cm dlouhé, světle žluté; tyčinek je mnoho, nestejných; čnělka je krátká, blizna je hlavatá. Tobolka je téměř kulovitá, 4–7 mm dlouhá, s hvězdovitými chlupy, obalená vytrvalým kalichem.
Halimium calycinum
Halimium calycinum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 4. 2017 (Portugalsko, Vila Nova de Milfontes, Praia do Malhão).