Syn.: Cistus multiflorus (Ziz) Amo, Halimium multiflorum (Salzm. ex Dunal) Willk., Helianthemum multiflorum Salzm. ex Dunal
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Halimium halimifolium subsp. multiflorum
Rozšíření: Areál se rozkládá především na Pyrenejském poloostrově, roste převážně podél pobřeží, v jihozápadním Španělsku na západ od města Cádiz v Andalusii, v Portugalsku na sever až po Aveiro; do vnitrozemí proniká jen ojediněle. Dále byl zaznamenán i v Maroku.
Ekologie: Roste převážně v křovité vegetaci (matorral) na pobřežních píscích, řidčeji i v podrostu borovic nebo eukalyptů; ve vnitrozemí se vyskytuje rovněž na píscích. Vystupuje do nadmořské výšky 400 m.
Halimium calycinum
Popis: Nízký, bohatě větvený polokeřík, dorůstá výšky 0,4(–1,5) m, větvičky jsou pokryté žlutavými šupinovitými trichomy, mezi něž jsou vtroušeny průsvitné hvězdovité chlupy. Listy jsou vstřícné, 3žilné, na líci s hvězdovitými, na rubu i šupinovitými chlupy, ploché nebo poněkud zvlněné, na sterilních větvích krátce stopkaté, podlouhlé až podlouhle kopisťovité, 0,8–4,8 cm dlouhé a 0,4–1,8 cm široké, na kvetoucích větvičkách přisedlé, kopinaté, 1,6–3,9 cm dlouhé a 0,3–1,1 cm široké, oboustranně plstnaté, s hvězdovitými a vtroušenými nežláznatými, na rubu i žláznatými chlupy. Květenství tvoří koncový vrcholík; květní stopky pokrývají šupinovité i hvězdovité chlupy; kalich tvoří 5 volných lístků, 2 vnější jsou drobné, 3 vnitřní lístky jsou vejčité, 4,5–10 mm dlouhé, na vrcholu špičaté, s hustými šupinovitými a četnými hvězdovitými chlupy; korunní lístky jsou 0,8–1,6 cm dlouhé, žluté, častěji bez tmavé skvrny, na vrcholu zpravidla mělce vykrojené; tyčinek je mnoho, nestejných; čnělka je krátká, blizna je hlavatá. Tobolka je vejcovitá, 4–8 mm dlouhá, pokrytá hvězdovitými chlupy, obalená vytrvalým kalichem.
Poznámka: Velmi podobný nominátní poddruh Halimium halimifolium subsp. halimifolium se liší absencí vtroušených hvězdovitých chlupů na kalichu, korunními lístky většinou na vrcholu uťatými a na bázi obvykle s tmavými skvrnami. Má mnohem rozsáhlejší západomediteránní areál.
Halimium halimifolium subsp. multiflorum
Halimium halimifolium subsp. multiflorum
Halimium halimifolium subsp. multiflorum
Halimium halimifolium subsp. multiflorum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 19. 4. 2017 (Portugalsko, Vila Nova de Milfontes, Praia do Malhão).