Syn.: Cistus angustifolius Salisb., Cistus anthurus Link, Cistus umbellatus L., Helianthemum ciliatum Pourr. ex Nyman, Helianthemum umbellatum (L.) Mill., Helianthemum verticillatum Link
Čeleď: Cistaceae Juss. – cistovité
Halimium umbellatum
Rozšíření: Západomediteránní druh, těžiště areálu leží na Pyrenejském poloostrově ve Španělsku a Portugalsku, zasahuje i do Francie, dále roste v severní Africe v Maroku a Alžírsku. Udává se rovněž z Řecka, ostrova Rhodu a z Libanonu; je pravděpodobné, že tamní výskyt se vztahuje k nedávno popsanému druhu Halimium voldii.
Ekologie: Roste na vřesovištích, často v porostech kručinek (Genista), také ve vegetaci s dominantními cisty (Cistus). Obvykle provází chudé, nevápenné půdy. Vystupuje až do nadmořské výšky 1900 m.
Halimium umbellatum
Popis: Polokeřík, dorůstá výšky až 70 cm, větvičky jsou krátké, rozkladité nebo křivolaké, přímé nebo vystoupavé, hustě olistěné, s hvězdovitými a jednoduchými chlupy. Listy jsou vstřícné, přisedlé, na sterilních větvích čárkovité až čárkovitě kopinaté, (0,5–)1–3,5 cm dlouhé a 1–3,5 mm široké, jednožilné, na kvetoucích větvičkách kopinaté až vejčitě kopinaté, 0,8–2 cm dlouhé a 2,5–7 mm široké, 3–5žilné, na líci tmavozelené, s nežláznatými, žláznatými a roztroušeně i hvězdovitými chlupy, na rubu hustě pokryté hvězdovitými a vtroušeně i jednoduchými a žláznatými chlupy, na okraji podvinuté. Květenství tvoří 1–5 přeslenů s 1–10 květy; květní stopky jsou pokryté všemi 3 typy chlupů; kalich tvoří 3 volné, vejčité lístky 4–8 mm dlouhé, na vrcholu špičaté, často odstále chlupaté; korunní lístky jsou 0,7–1,5 cm dlouhé, bílé, vždy beze skvrn; tyčinek je mnoho, nestejných; čnělka je velmi krátká, blizna hlavatá. Tobolka je vejcovitá, 4–8 mm dlouhá, obalená vytrvalým kalichem.
Poznámka: V areálu se rozlišují 2–3 vnitrodruhové taxony (na úrovni variet nebo subspecií), lišících se jednak vzrůstem, jednak poměrem v zastoupení jednoduchých a žláznatých chlupů (a od toho se odvíjející lepkavosti). Představené rostliny zřejmě odpovídají poddruhu Halimium umbellatum subsp. viscosum.
Halimium umbellatum
Halimium umbellatum
Halimium umbellatum
Halimium umbellatum
Halimium umbellatum
Fotografovala Jindřiška Vančurová, ve dnech 25. a 26. 4. 2017 (Portugalsko, Parque Natural do Douro Internacional, São João das Arribas a Freixiosa).