Syn.: Landtia schimperi (Sch. Bip.) Vatke, Schnittspahnia schimperi Sch. Bip., Ubiaea schimperi (Sch. Bip.) A. Rich.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Haplocarpha schimperi
Rozšíření: Charakteristický afroalpinský druh, vyskytuje se ve vysokohořích od Eritrey přes Etiopii do Keni a severní Tanzánie.
Ekologie: Roste v trávnících nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vlhkých prameništních místech. Lokality leží v nadmořské výšce 2100–4300 m.
Haplocarpha schimperi
Popis: Nízká vytrvalá bylina s dřevnatým kolmým oddenkem. Listy tvoří přízemní růžici a jsou těsně přitisklé k zemi, krátce řapíkaté, v obrysu eliptické nebo obvejčité, 4–7 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, mělce peřenolaločnaté až hluboce peřenosečné, leskle tmavozelené, na líci řídce pavučinaté, úkrojky jsou vejčité až podlouhlé, nepravidelně zubaté. Úbory vyrůstají jednotlivě na stvolech až 4 cm dlouhých, mají 0,5–1(–2,5) cm v průměru; zákrov je trojřadý, zákrovní listeny jsou kopisťovité, kopinaté až vejčité, 5–6 mm dlouhé, vně hustě pavučinaté a lysé uvnitř, vnější zákrovní listeny mají blanitý okraj; lůžko úboru je plevkaté; jazykovité květy jsou samičí, v počtu (4–)8–12, žluté, v dolní 1/3 trubkovité, jejich ligula je obvejčitá, 3–5 mm dlouhá, 4žilná, s 2–3 koncovými zoubky, na vnější straně pavučinatě chlupatá; 8–15 květů terče je oboupohlavných, trubkovitých, 3–3,5 mm dlouhých, žlutých, rozestálé vrcholové zuby zaujímají asi 1/3 délky květů. Nažky jsou čihovité, 2–3 mm dlouhé, s 4–5 žebry, lysé, příčně vrásčité; chmýr tvoří třásnité, asi 0,5 mm dlouhé opadavé šupiny.
Poznámka: V etiopských horách představuje tento druh význačný migrant od jihu; vývojové centrum tohoto rodu leží hluboko v jižní Africe. Zde se vyskytuje spolu s podobným druhem Haplocarpha rueppellii, od nějž se liší v obrysu obkopinatými, peřenolaločnatými listy, je však poněkud vzácnější.
Haplocarpha schimperi
Haplocarpha schimperi
Haplocarpha schimperi
Fotografováno dne 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains National Park, Geech).