Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helichrysum aciculare
Rozšíření: Endemický druh ostrova Sokotra, vyskytuje se pouze v centrálních partiích nejvyššího pohoří Haghier, je zde však poměrně hojný.
Ekologie: Provází vegetaci skalních terásek a štěrbin na žulovém podloží v nadmořských výškách 600–1300 m. Tyto polohy jsou znatelně vlhčí než níže položené části ostrova a jsou celoročně ovlivňovány pravidelnými mlhami.
Helichrysum aciculare
Popis: Polštářovitě rostoucí bylina vysoká asi 20 cm, lodyhy v polštářích poněkud dřevnatějí. Listy tvoří tuhé kompaktní růžice, poněkud připomínající např. kostřavy, jsou čárkovité až jehlicovité, až 10 cm dlouhé, pichlavě špičaté. Úbory jsou jednotlivé nebo v chudých hroznech, na dlouhých tenkých lodyhách, které jsou přitiskle bíle chlupaté, s roztroušenými drobnými listeny. Zákrov je zvonkovitý; zákrovní listeny jsou střechovitě uspořádané, kopinaté, zelenavé, hnědě lemované; květy jsou početné, s bílou korunou. Plody jsou nažky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2004) náleží tomuto taxonu zařazení mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Helichrysum je na Sokotře diferencován asi do 13 druhů, s jedinou výjimkou endemických. Tento druh se vyznačuje, podobně jako Helichrysum rosulatum, polštářovitým vzrůstem (oba druhy rostou na podobných stanovištích), avšak liší se většími, víceméně samostatnými úbory na prodloužených lodyhách.
Helichrysum aciculare
Helichrysum aciculare
Helichrysum aciculare
Fotografováno dne 24. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra, severní svahy pohoří Haghier).