Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Helichrysum rosulatum
Rozšíření: Endemit ostrova Sokotra. Rod Helichrysum je na ostrově značně diverzifikován, vyskytuje se zde celkem 13 druhů, z toho 12 endemických (často na první pohled nepodobných), které mají příbuzenský vztah především k druhům vyskytujícím se v jižní Africe a Austrálii.
Ekologie: Provází terásky na žulových skalních věžích v centrálních částech ostrova, v nadmořských výškách 750–1300 m, řidčeji jako příměs v keříčkové vegetaci s dominantními druhy Euryops socotranus a Hypericum scopulorum. Na stanovištích tohoto druhu panují průměrné roční teploty asi 22 °C a spadne zde za rok kolem 700–1000 mm srážek, alespoň zčásti jako srážky horizontální.
Helichrysum rosulatum
Popis: Velmi hustý, kompaktní polokulovitý polokeř asi 20–50 cm vysoký. Listy jsou soustředěny do růžic na koncích dřevnatějících větví, jsou přisedlé, vejčité, eliptické až kopinaté, 1–2 cm dlouhé a 0,7–1 cm široké, celokrajné, na vrcholu tupě špičaté, měkké, s vmáčklou žilnatinou a s drobnými šedavými hvězdovitými chlupy. Úbory vyrůstají na krátkých vlnatě chlupatých lodyhách s drobnými listeny, jsou shloučené do polokulovitých strboulů, které jsou mezi úbory dlouze bíle chlupaté. Zákrov je vejčitý, zákrovní listeny jsou výrazně červenavě naběhlé. Květů je v úboru nemnoho a jsou bílé, cípy koruny jsou víceméně stejně dlouhé.
Helichrysum rosulatum
Helichrysum rosulatum
Helichrysum rosulatum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra, jižní svahy pohoří Haghier).