Syn.: Avena planiculmis Schrad., Avena pratensis subsp. planiculmis (Schrad.) St.-Yves, Avenastrum planiculme (Schrad.) Opiz, Avenochloa planiculmis (Schrad.) Holub, Avenula planiculmis (Schrad.) W. Sauer et Chmel., Helictotrichon planiculme (Schrad.) Pilg.
České mená: ovsíř dvouřízný (Dostál 1989, Kubát 2002, Danihelka 2012)
Slovenské mená: ovsica dvojrezná (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Helictochloa planiculmis
Rozšírenie: V ČR sa vyskytuje na západnom okraji svojho areálu v pohoriach Králický Sněžník a Hrubý Jeseník. Na Slovensku od Malej Fatry v celých vyšších Karpartoch až po Slovenský raj a Branisko. Ďalej sa vyskytuje v Karpatoch na Ukrajine, v Rumunsku, v horách Bulharska, východného Srbska a v pohoriach na severe Turecka.
Ekológia: Druh horských holí, pastvín, lúk a lesných svetlín. Na opustených pastvinách pomerne expanzívny, často tvorí druhovo chudobné, monotónne porasty. Rastie na hlbších pôdach na karbonátoch aj na silikátových horninách v horskom až subalpínskom stupni, vzácne zostupuje nižšie. Kvitne v júli až auguste.
Helictochloa planiculmis
Opis: Voľne trsnatá, trváca tráva s dlhými, až 10 cm výbežkami. Steblá hrubé, priame, 70–120 vysoké, hore drsné, dvojrezne sploštené. Pošvy prízemných listov dvojrezne sploštené, drsné, jazýček 1–2(–4) mm dlhý, čepele ploché alebo plytko žliabkovité, 4–12 mm široké, po oboch stranách drsné, na báze dlho bielo brvité. Jazýček stonkových listov 3–10 mm dlhý. Metlina priama, úzka, hustá až pomerne riedka, dole často prerušovaná, klásky (4–)5–8-kveté, dolná pleva 10–12 mm, horná 13–17 mm, plevica 13–17 mm dlhá.
Ohrozenie a ochrana: V ČR vzácny druh zaradený v červenom zozname do kategórie ohrozených druhov EN/C2r.
Poznámka: Rozlišujú sa dva poddruhy, nominátny sudetsko-karpatský so širšími (6–12 mm) čepeľami a hustou metlinou. A v celých Karpatoch, na Balkáne a v Turecku rozšírený subsp. angustior s užšími listami (4–7 mm) a riedkou metlinou, celkovo menšími kláskami, tenšími steblami atd.
Helictochloa planiculmisHelictochloa planiculmis
Helictochloa planiculmisHelictochloa planiculmis
Helictochloa planiculmis
Foto: 27. 8. 2009 (Slovensko, Veľká Fatra, Suchý) a 11. 7. 2010 (Nízke Tatry, Salatín).