Syn.: Hypnum blandowii F. Weber et D. Mohr, Leskea blandowii (F. Weber et D. Mohr) Mitt., Stereodon blandowii (F. Weber et D. Mohr) Brid., Thuidium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Schimp.
Čeľaď: Thuidiaceae Schimp. – zpeřenkovité
Helodium blandowii
Rozšírenie: Druh so subarkticko-subalpínskym typom areálu. Rastie v severnej a Strednej Ázii, Japonsku, Severnej Amerike a v Grónsku. V Európe sa vyskytuje v Škandinávii, na Islande, severe európskej časti Ruska a západnej a strednej Európe.
V Českej republike v minulosti známy z viacerých lokalít: Borkovice, Blatná, Krušné hory, Českolipsko, Krkonoše a Podkrkonošie, Hrubý a Nízký Jeseník, Žďárské vrchy, Drahanská vrchovina a inde. V súčasnosti veľmi vzácne na Třeboňsku, Českomoravskej vrchovine, Kokořínsku, v okolí Chebu a pri Vidnave. Na Slovensku vzácne na Orave, v Liptovskej a Popradskej kotline, Volovské a Veporské vrchy, na východe Bukovské vrchy.
Ekológia: Vyskytuje sa na slatinných rašeliniskách, mokrých až rašelinných lúkach, v slatinných jelšinách, vrbinách, vzácne i v porastoch vysokých ostríc od pahorkatin až do horského stupňa, vzácne aj v nížinách.
Helodium blandowii
Opis: Statný, zelený až žltozelený mach. Pabyľky 5–15 cm dlhé, obvykle vzpriamené. Palístky 1,0–1,3 × 0,7–0,9 mm, na báze často s parafýliami. Rebro na chrbtovej strane papilnaté, bunky uprostred čepele palístka 18–40 × 6–7 µm, na chrbtovej strane palístka s vysokou papilou vybiehajúcou z horného konca bunky. Stopka výtrusnice 3–5 cm dlhá, červenkastá, bazálna membrána dosahuje až 1/3 dĺžky zubov vnútorného kruhu. Výtrusnica valcovitá, ohnutá, výtrusy 10–16 µm, hnedozelené, hladké.
Ohrozenie a ochrana: Plstnatec rašelinový je v strednej Európe veľmi ohrozený druh. Väčšina lokalít zanikla odvodnením a následnou devastáciou, na mnohých lokalitách druh, aj keď je o čosi menej citlivý na výšku hladiny podzemnej vody, vymizol po odvodnení, väčšinu súčasných výskytov ohrozuje sekundárna sukcesia. V Čechách aj na Slovensku je zaradený medzi ohrozené druhy (EN).
Poznámka: Jeden z glaciálnych reliktov v bryoflóre strednej Európy.
Helodium blandowii
Helodium blandowii
Foto: 5. 7. 2005, 23. 6. 2010 a 24. 5. 2011 (Slovensko, Oravská kotlina).