Syn.: Costapeda crispa (Scop.) Falck, Helvella barlae Boud. et Pat., Helvella pityophila Boud., Phallus crispus Scop.
Česká jména: chřapáč kadeřavý (Antonín 2006)
Slovenská jména: chriapač kučeravý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Helvellaceae Fr. – chřapáčovité
Helvella crispa
Rozšíření: Široce rozšířený v Severní Americe a Evropě.
Ekologie: Roste na vlhkých, chladných stanovištích v boreálních smíšených lesích, a to solitérně nebo ve dvojicích nebo po třech. Chybí v horkých a suchých létech.
Helvella crispa
Popis: Plodnice je 4–18 cm vysoká. Klobouk tvoří nepravidelně kadeřavé laloky, někdy je i sedlovitý, až 7 cm široký, bělavý, postupně přechází do barvy krémově bílé až světle okrové. Třeň je kyjovitý, žebrovitý, s nepravidelnými přehrádkami, bělavý. Dužnina je křehká. Výtrusný prach je bělavý.
Záměny: Druh lze zaměnit nejsnadněji s chřapáčem jamkatým (Helvella lacunosa), se kterým se někdy vyskytuje na stejných stanovištích. Snadno se rozliší barvou, chřapáč kadeřavý nemá nikdy šedé nebo černé barevné odstíny.
Využití: Jeho poživatelnost je sporná.
Helvella crispa
Helvella crispa
Fotografováno v září 2012 (Kanada, Alberta, Bragg Creek).