Syn.: Clavaria conferta Paulet, Clavaria erinaceus (Bull.) Paulet, Dryodon caput-medusae (Bull.) Quél., Dryodon erinaceus (Bull.) P. Karst., Dryodon juranus Quél., Hericium caput-medusae (Bull.) Pers., Hericium echinus (Scop.) Pers., Hericium erinaceus f. caput-medusae (Bull.) Nikol., Hericium erinaceus (Bull.) Pers., Hericium grande Raf., Hericium hystrix Pers., Hericium unguiculatum Pers., Hydnum caput-medusae Bull., Hydnum echinus (Scop.) Fr., Hydnum erinaceus Bull., Hydnum grande (Raf.) Steud., Hydnum hystricinum Batsch, Hydnum hystrix (Pers.) Fr., Hydnum juranum (Quél.) Sacc. et D. Sacc., Hydnum omasum Panizzi, Hydnum unguiculatum (Pers.) Strenz, Manina cordiformis Scop., Martella echinus Scop., Martella hystricinum (Batsch) Kuntze, Martella hystrix (Pers.) Lloyd, Merisma caput-medusae (Bull.) Spreng., Merisma hystrix (Pers.) Spreng., Steccherinum quercinum Gray
Čeleď: Hericiaceae Donk – korálovcovité
Hericium erinaceus
Rozšíření: V ČR dosti vzácný druh vyskytující se převážně ve stupni pahorkatin, v oreofytiku je nacházen jen ojediněle (Beskydy, nedoložený údaj z Žákovy hory ve Žďárských vrších). Celkem je známo více než 50 lokalit, nejvíce z nich leží v oblasti mezi Prahou a Plzní a na jihozápadní Moravě.
Ekologie: Plodnice vyrůstají na podzim (maximum výskytu v říjnu) na bucích a dubech, vzácně i na jiných listnáčích. Téměř polovina nálezů pochází ze živých dřevin, roste ale i na pařezech a padlých kmenech, výjimečně na opracovaném dřevě.
Hericium erinaceus

Hericium erinaceus

Popis: Plodnice dorůstají 10–15(–25) cm v průměru, jsou kompaktní, nevětvěné, nanejvýš v několik okrohlých laloků členěné, zúženou bází vyrůstající ze substrátu. Celý povrch plodnice je pokryt ostny, které jsou na horní straně pokroucené, krátké a přitisklé k povrchu, na spodní straně 1–4(–6) cm dlouhé, husté, bělavé. Dužnina je měkká, bělavá, plná nebo s několika dutinami.
Záměny: Korálovec ježatý je zaměnitelný s ježatcem různozubým (Creolophus cirratus), který má však kloboukaté plodnice a menší výtrusy.
Vzácně se vyskytují exempláře s nepravidelně větvenou distální částí plodnice, označované jako Hericium caput-medusae. Jedná se však pouze o netypicky vyvinuté plodnice bez taxonomické hodnoty. Takové exempláře lze zaměnit s kompaktními plodnicemi korálovce jedlového (Hericium flagellum), jediným spolehlivým rozlišovacím znakem jsou v tomto případě vlastnosti výtrusů.
Využití: Je jedlý, v některých zemích (hlavně v jihovýchodní Asii) je to hospodářsky významná pěstovaná houba. U nás by se vzhledem k jeho vzácnosti neměl sbírat.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu makromycetů ČR (Beran et Holec /eds./ 2006) je uveden jako zranitelný druh (VU).
Hericium erinaceus
Fotografováno dne 24. 9. 2009 (PR Fabián).

Literatura:
Dvořák D. et Hrouda P. (2005): Ježaté houby. Lošáky a korálovce. Masarykova univerzita v Brně, Brno.