Syn.: Pilosella densiflora (Tausch) Soják
Česká jména: jestřábník hustokvětý (Kubát 2002), chlupáček hustokvětý (Danihelka et al. 2012)
Slovenská jména: chlpánik nakopený (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium densiflorum
Rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na východ s jistotou po východní část evropského Ruska. U nás roztroušeně v teplých pahorkatinách jižní, jihovýchodní a střední Moravy, v Čechách u Kadaně, v Poohří, Podkrušnohoří, Českém středohoří, na Křivoklátsku a v území mezi Mladou Boleslaví a Prahou a na jih dále až po Orlík.
Ekologie: Méně zapojené travnaté a kamenité svahy, okraje cest, lesní lemy, křoviny, lomy nebo úhory zejména na suchých, slabě kyselých až zásaditých půdách. Kvete v květnu a červnu.
Hieracium densiflorum
Popis: Vytrvalá, chlupatá, nasivěle zelená bylina s přízemní růžicí listů. Výběžky obvykle nadzemní i podzemní, nadzemní až 28 cm dlouhé, s četnými jednoduchými chlupy, s oddálenými, směrem ke konci výběžku se zmenšujícími, úzce podlouhle obkopinatými, na vrcholu tupě špičatými listy. Lodyha přímá, 30–80 cm dlouhá, obvykle jednoduchá, často mírně zprohýbaná, v dolní části s četnými rovnovážně odstávajícími nebo nazpět směřujícími tužšími světlými jednoduchými chlupy a s roztroušenými hvězdovitými chlupy, ve střední části s roztroušenými až četnými rovnovážně odstávajícími světlými jednoduchými chlupy s kratičkou hnědavou dolní částí a roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy, v horní části s roztroušenými, vzácně až četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými tmavými stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, někdy s navzájem oddálenými mukronátními žlázkami, na líci s roztroušenými mírně tužšími světlými jednoduchými chlupy a ojedinělými hvězdovitými chlupy, na rubu s roztroušenými, na střední žilce četnými jednoduchými chlupy a četnými hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené, listy přízemní růžice v počtu 3–6, řapíkaté, s čepelí podlouhle eliptickou, úzce podlouhle eliptickou, podlouhle obkopinatou až úzce podlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou (u vnějších listů někdy až zaokrouhlenou), postupně se zužující v řapík, lodyžní listy v počtu 3–5, nejdolejší list řapíkatý, s čepelí úzce podlouhle eliptickou až úzce podlouhle obkopinatou, méně často až podlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující, střední lodyžní listy řapíkaté nebo přisedlé, úzce podlouhle obkopinaté až úzce podlouhle eliptické, na vrcholu špičaté, k bázi postupně se zužující, horní listy čárkovité. Úbory malé, v počtu 10–40, skládající víceméně okolíkovitě stažené vrcholíky s obvykle 5–12 větvemi, dolní větve často oddálené, akladium 0,5–1,5 cm dlouhé, stopky úborů s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy, obvykle světlými s kratičkou černou dolní částí, méně často s šedavou dolní polovinou, s ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), zákrov válcovitý až vejcovitý, 6–7 mm dlouhý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté až špičaté, s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy, ojedinělými až roztroušenými, méně často až četnými stopkatými žlázkami (vzácně bez žlázek) a roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy, šedozelené až černozelené, světle lemované. Květy jazykovité s ligulou žlutou, čnělka a bliznová ramena žluté. Nažky hnědočerné.
Taxonomická poznámka: Hybridogenní taxon rodičovské kombinace jestřábník Bauhinův (Hieracium bauhini) a jestřábník chocholičnatý (Hieracium cymosum), morfologicky stojící mezi oběma rodičovskými taxony (Hieracium bauhiniHieracium cymosum).
Variabilita: Proměnlivý druh, některé znaky jsou spjaté s poddruhem jestřábníku chocholičnatého, který se na vzniku dané rostliny podílel.
Záměny: Jeden s druhů s hvězdovitými chlupy na líci listů, což je v tomto případě vlivem jestřábníku chocholičnatého. Podobný je druhý z rodičů, jestřábník Bauhinův, který tyto chlupy na líci listů nikdy nemá. Dosti podobný je i jestřábník klubkatý (Hiercium glomeratum). Liší se na líci hustě chlupatými listy a kratšími nadzemními výběžky, jsou-li vůbec vyvinuty.
Ohrožení a ochrana: Patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím pozornost (C4a).
Hieracium densiflorumHieracium densiflorum
Hieracium densiflorumHieracium densiflorum
Hieracium densiflorum
Hieracium densiflorum
Hieracium densiflorum
Hieracium densiflorum
Fotografováno dne 11. 5. 2014 (v Chýni). Za potvrzení určení děkuji Františku Krahulcovi.