Syn.: Hypnum trichomanoides (Hedw.) With., Leskea trichomanoides Hedw., Neckera trichomanoides (Hedw.) Hartm.
Česká jména: zploštělec sleziníkový (Janáčková 1998)
Slovenská jména: sploštenka slezinníkovitá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Neckeraceae Schimp. – sourubkovité
Homalia trichomanoides
Rozšíření: Evropa, Kavkaz, střední, jihovýchodní a východní Asie, Severní Amerika. V ČR poměrně běžně od nížin do hor.
Ekologie: Nejčastěji na kůře listnatých stromů, zejména na jejich bázích, ale i na tlejícím dřevě. Často také na vlhkých, většinou bazických skalách a kamenech.
Homalia trichomanoides
Popis: Rostliny poměrně robustní, až 7 cm dlouhé, světle zelené, lesklé, výhonky s listy až 3 mm širokými, na konci střechovitě sklopené. Listy na lodyze dvouřadě odstálé, za sucha dolů zahnuté. Primární lodyhy přitisklé k substrátu, sekundární lodyhy rozprostřené, nepravidelně až téměř pérovitě zpeřené, s častými šlahounovitými výběžky, na příčném řezu oválné, bez středního svazku. Listy na primární lodyze redukované, šupinovité, na sekundární lodyze jsou široce vejčité až obvejčité, na horním okraji nepravidelně zubaté nebo drobně pilovité. Dole většinou celokrajné, často na jedné straně ohrnuté, na druhé straně báze listu krátce sbíhá. Buňky v horní části listu okrouhle šestiboké až krátce kosníkovité, buňky uprostřed listu vřetenovité až krátce čárkovité. Žebro jednoduché, dosahující 1/2 až 4/5 délky listu. Gametangia umístěna bočně na sekundárních lodyhách a větvích. Jednodomý druh. Štět tenký, 1–1,3 cm dlouhý, žlutý. Tobolka válcovitá.
Záměny: V terénu dobře rozpoznatelný druh, který se podobá zástupcům rodu Neckera, ti však mají dvojité nebo velmi krátké žebro. Kromě toho mají zástupci rodu Neckera na hlavní lodyze drobnolisté výběžky flagely.
Homalia trichomanoides
Homalia trichomanoides
Fotografováno dne 17. 4. 2010 (PP Nedošínský háj).