Syn.: Leskea sericea Hedw., Camptothecium sericeum (Hedw.) Kindb.
Čeleď: Brachytheciaceae Schimp. – baňatkovité
Homalothecium sericeum
Rozšíření: Evropa, Makaronésie, severní Afrika, Blízký a Střední východ, severní Indie, Čína, východ Severní Ameriky. V ČR velmi hojně v oblastech bazických a neutrálních substrátů a podhorských a horských listnatých a smíšených lesů, jinde roztroušeně. Zejména na antropogenních substrátech (zídky, betonové můstky apod.).
Ekologie: Epiliticky na mírně i silně bazických, stinných i osluněných, suchých nebo mírně vlhkých substrátech. Vzácně epifyticky na borce listnatých stromů, zejména buků, klenů či lip, z nížin nad hranici lesa.
Homalothecium sericeum
Popis: Rostliny obvykle středně velké, do 7 cm dlouhé, někdy menší nebo vzácně mohutnější, v leskle zelených, někdy žlutozelených, obvykle přitisklých kobercích. Lodyhy téměř po celé délce k substrátu přichycené rhizoidy, většinou pravidelně a poměrně hustě zpeřeně větvené, větve za sucha většinou silně zahnuté.
Lodyžní listy za sucha volně přitisklé, podélně řáskaté, prodlouženě trojúhelníkovité, 1,3–2,5 × 0,4–0,8 mm, nejširší těsně nad obvykle jen nepatrně zúženou, 4–6 buňkami sbíhavou bází, vytažené do dlouhé špičky; větevní listy o málo kratší a užší. Okraje nápadně zubaté při bázi. Žebro dosahuje obvykle do 60–85 % délky listu, někdy trnitě končí.
Buňky ve střední části listu tenkostěnné, netečkované, na bázi krátce obdélníkovité, ztlustlé a netečkované, křídelní buňky nepravidelné, netečkované, tvořící zřetelně ohraničenou skupinu.
Dvoudomé, příležitostně plodné. Štět červenohnědý, bradavčitý, 1–2 cm dlouhý. Tobolka přímá, válcovitá, nejvýš slabě asymetrická, víčko vysoce kuželovité až krátce zobánkaté.
Záměny: V terénu dobře rozeznatelný druh podle za sucha jednostranně zahnutých větviček. Může se vyskytovat společně s příbuzným druhem Homalothecium philippeanum, které se liší silnějším, až do špičky dosahujícím žebrem, nezubatou bází listu na křídlech, rovnějšími větvemi a hladkým štětem. Některé formy se mohou podobat H. lutescens, které je mnohem mohutnější, větvičky jsou rovné a neroste na skalách či zídkách, ale nejčastěji v suchých trávnících.
Homalothecium sericeum
Homalothecium sericeum
Fotografováno dne 8. 6. 2010 (Kunětická hora).