Nikolaus Thomas Host se narodil dne 6. prosince 1761 ve Fiume (dnes Rijeka v Chorvatsku), zemřel 13. ledna 1834 v Schönbrunu ve Vídni. Lékař a botanik.

Vystudoval medicínu na univerzitě ve Vídni, ale zajímal se také o botaniku. V mládí podnikl mnoho botanických expedic, obvykle s přítelem botanikem J. von Jacquinem (1766–1839), synem známého botanika N. J. Jacquina (1727–1817). Procestovali spolu rakouskou říši včetně Tyrolska a jižní části rakouského státu mimo Maďarsko a Chorvatsko. Host se stal osobním lékařem rakouského císaře Františka II. V roce 1793 císař František II. založil botanickou zahradu rakouských rostlin u paláce Belvedere ve Vídni. Host byl prvním ředitelem této zahrady, sloužil zde víc jak 30 let. Část sbírek z jeho cest byla začleněna právě do této botanické zahrady.
Čtyři roky po založení zahrady publikoval Synopsis plantarum in Austria s popisem nových druhů. V letech 1801–09 publikoval své velké dílo, 4 díly Icones et descriptions Graminum austriacorum (Vídeň). Je to rozsáhlé zpracování trav střední Evropy ilustrované J. Ibmayerem (400 ručně kolorovaných rytin) a věnované císaři. Host zpracoval ještě 2 díla – Salix (1828) o vrbách v rakouské říši a Flora austriaca (2 díly, 1827–31) s popisy málo známých rostlin z Istrie a Dalmácie. V obou pracích jsou opět ručně kolorované ilustrace od Ibmayera, tyto knihy byly zařazeny do soukromé císařovy knihovny.

Standardní botanické použití autorova jména u názvů rostlin je HOST. Na jeho počest byl pojmenován rod Hosta (bohyška) rakouským botanikem L.Trattinnickem (1764–1849).
Poznámka: Jméno Funkia – podle německého lékárníka a botanika H. C. Funka (1771–1839) – bylo podle pravidel botanického kódu odmítnuto, ale objevuje se ve starší literatuře, hlavně zahradnické.
Hosta