Čeleď: Hydrostachydaceae Engl.
Hydrostachys imbricata
Rozšíření: Endemit Madagaskaru. Roste především v severní a východní části ostrova, zaznamenán byl v provinciích Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga a Toamasina.
Ekologie: Rostlina prudce tekoucích vodních toků se skalnatým nebo kamenitým dnem, obvykle roste v peřejích. Lokality leží od nížin až do nadmořské výšky kolem 2000 m. Rostlina má složitý vývoj, který prochází neobvyklými morfologickými stádii. Opylování se děje za pomoci větru.
Hydrostachys imbricata
Popis: Dvoudomá vodní bylina s diskovitým oddenkem a adventivními kořeny, uchycená na dně. Mladé rostliny tvoří růžici drobných šupinovitých útvarů, teprve později vyrůstají pravé listy. V dospělosti má řapíkaté, zpeřené listy 10–25 cm dlouhé, bez žilnatiny, na řapíku i vřeteni hustě pokryté střechovitě uspořádanými podlouhlými šupinami asi 1,5 mm dlouhými, úkrojků je 50–80, nejdelších uprostřed, 5–8 mm v průměru, pokrytých celokrajnými, na vrcholu tupými výrůstky 4–5 mm dlouhými. Květenství tvoří koncový klas vynořený nad hladinu. Samčí květy podpírají listeny 1,5–2,5 mm dlouhé, někdy doprovázené po stranách 2 drobnými šupinami; květní obaly se nevyvíjejí; tyčinka je pouze jediná, s krátkou nitkou. Samičí květy tvoří rovněž hustý klas; listeny jsou užší a delší než u samčích květů, špičaté; květní obaly rovněž chybí; gyneceum srůstá z 2 plodolistů, má svrchní, jednopouzdrý semeník a 2 čnělky asi 5 mm dlouhé. Plodem je tobolka s vytrvalými čnělkami, obsahující mnoho semen.
Poznámka: Rod Hydrostachys náleží do monotypické čeledi Hydrostachydaceae. V současné době se rozlišuje celkem 22 druhů, z nichž 15 roste na Madagaskaru, ostatní v Africe na jih od rovníku. Všechny druhy mají podobné ekologické nároky. Vodní prostředí vedlo k celkovému zjednodušení, k němuž patří absence cévních svazků v listech i velké redukce v květech. Na druhé straně rostliny mají složitou ontogenezi, která vykazuje určité analogie s vývojově vzdálenou čeledí Podostemaceae, jejíž zástupci také osídlují prostředí prudce tekoucích tropických vod (viz Rhyncholacis applanata). Systematické zařazení této čeledi ze strany badatelů bylo často kontroverzní, molekulární systematika ji dnes klade do řádu Cornales.
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Hydrostachys imbricata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 17. 10. 2016 (Madagaskar, Parc national d’Andringitra).