Syn.: Chelidonium japonicum Thunb. in Murray, Hylomecon vernalis Maximowicz, Stylophorum japonicum (Murray) Miq.
Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité
Hylomecon japonica
Rozšíření: Roste v Japonsku, Koreji, na východní Sibiři, střední, severní a východní Číně.
Ekologie: Podrost humózních listnatých listů.
Popis: Vytrvalá, trsnatě rostoucí bylina, která na jaře raší z krátkého šupinatého oddenku. Při poranění žlutě mléčí. Z oddenu vyrůstají listy v řídké růžici a dále vzpřímené stonky, které jsou bezlisté nebo nesou dva téměř vstřícné listy. Listy jsou jednou zpeřené nebo peřenosečné, největší lístky jsou na vrcholu. Lístky jsou na okrajích zubaté. Stonek, kališní lístky a tobolky jsou porostlé řídkými dlouhými chlupy. Květy jsou samostatné, nebo po 2–3. V nepříznivých podmínkách se květy zavírají a sklápějí. Jsou čtyřčetné, ale poměrně často najdeme, především na silnějších rostlinách, i květy vícečetné. Kališní lístky záhy opadávají, korunní lístky jsou velké, žluté.
Hylomecon japonicaHylomecon japonica
Hylomecon japonica
Taxonomická poznámka: Monotypický rod. Variabilní druh, jednotlivé populace se liší především tvarem listů, v Číně jsou popsány tři variety – Hylomecon japonica var. japonica, H. j. var. dissecta (Franchet et Savatier) Fedde in Engler. a H. j. var. subincisa Fedde in Engler.
Poznámka: Občas se pěstuje jako okrasná stínomilná rostlina. Vyžaduje humózní stále mírně vlhké půdy a polostín. Zahradníci dlouhou dobu pěstovali dva klony nejspíše rozdílného geografického původu pod rozdílnými jmény – H. japonicum a H. vernalis. Rozdíly mezi rostlinami jsou však minimální.
Hylomecon japonica
Fotografováno v dubnu 2005 a 2009 (rostliny pocházejí z kultury – Botanická zahrada hlavního města Prahy).