Čeleď: Papaveraceae Juss. – makovité
Hypecoum dimidiatum
Rozšíření: Nevelký areál se rozprostírá od jižního Turecka přes Sýrii, Libanon, Izrael a Jordánsko na Sinajský poloostrov.
Ekologie: Stanovištěm jsou nezapojené porosty na mělkých kamenitých půdách, úhory, pastviny, zahrady i ruderální místa.
Hypecoum dimidiatum
Popis: Jednoletá bylina; lodyhy jsou přímé až poléhavé, 5–40 cm dlouhé, zelené nebo sivé. Listy jsou střídavé, 2–3× členěné, úkrojky posledního řádu jsou trojklané, s 1 až několika zuby. Polehlé až přímé květenství tvoří 1–24 květů; kalich je (2,5–)3–5,5 mm dlouhý, někdy na vrcholu s 2–3 zoubky; koruna je volná, žlutá, 2 vnější korunní lístky jsou 7–11,5 mm dlouhé a 6,5–13(–15) mm široké, trojlaločné, s postranními cípy plochými, často zaokrouhlenými, 2 vnitřní korunní lístky jsou čárkovité, (4–)5,5–8,5(–10) mm dlouhé, na bázi s tmavými tečkami, po stranách poněkud třásnité, na vrcholu šikmo tupě špičaté; nitky prostředních tyčinek jsou úzce trojúhelníkovité; semeník je svrchní. Plody jsou válcovité, poněkud zahnuté struky, s nezřetelně zesílenými přehrádkami.
Poznámka: Patří do poměrně složitého okruhu mediteránních rostlin z příbuzenstva Hypecoum imberbe, který byl nedávno podroben taxonomické revizi; jejím výsledkem je rozčlenění do osmi samostatných druhů. Odlišují se tvarem i barvou korunních lístků a zčásti i tvarem koncových segmentů na listech.
Hypecoum dimidiatumHypecoum dimidiatum
Hypecoum dimidiatum
Hypecoum dimidiatum
Fotografovala Věra Svobodová, ve dnech 1. a 2. 5. 2009 (Sýrie, Hamá a Crack des Chevaliers).