Syn.: Hypocrea citrina f. fungicola P. Karst., Hypocrea fungicola (P. Karst.) Sacc.
Česká jména: masenka poduškovitá (Antonín 2006)
Slovenská jména: ponorenec poduškovitý (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Hypocreaceae De Not. – masenkovité
Hypocrea pulvinata
Rozšíření: Sleduje rozšíření substrátu – mírné pásmo severní polokoule, areál se kryje s oblastmi, v nichž se vyskytují především břízy, ale i olše, buky, smrky a jedle.
Ekologie: Vyrůstá dosti hojně po celý rok na hymenoforu starých plodnic březovníku obecného (Piptoporus betulinus), někdy i troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola).
Hypocrea pulvinata
Popis: Plodnice (stromata) jsou poduškovité, o průměru 1–20 mm, nepravidelné, často se slévají do větších ploch. Zpočátku jsou tenké, bělavé, postupně světle okrově žluté až světle hnědé a až 2 mm vysoké. Tmavé tečky na povrchu označují perithecia zanořená ve stromatu. Při vyšší vzdušné vlhkosti se z perithecií uvolňuje bělavý výtrusný prach a vytváří moučný povlak. Výtrusy – askospory – jsou široce elipsoidní 4–5 × 3–4 μm velké, po 16 ve vřecku.
Využití: Je nejedlá.
Hypocrea pulvinata
Hypocrea pulvinata
Fotografováno ve dnech 18. 6. a 2. 7. 2011 (u Roztok).