Přírodovědná společnost a její internetový magazín BOTANY.cz, ve spolupráci s Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR a Botanickým ústavem Akademie věd ČR, dnešním dnem vyhlašují botanickou ilustrátorskou soutěž pro děti a mládež.

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: předškoláci (do 5 let), mladší žáci (do 10 let), starší žáci (do 15 let).
Abyste se mohli soutěže zúčastnit, je potřeba nám zaslat dvě vámi vytvořené ilustrace rostlin! Na prvním obrázku musí být zachycena tolije bahenní, tedy rostlinka, která se letos honosí titulem Rostlina roku. A k ní připojte ještě druhý obrázek libovolné další rostliny – na něm už tedy může být květina jakákoli, avšak opravdu se musí v přírodě vyskytovat.
Uzávěrka soutěže je 31. března 2011. Odborná porota složená z organizátorů akce potom vybere nejlepší práce a jejich autory odmění cenami.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne dne 4. června 2011, v 11.00 h., na zámku v Průhonicích. Po vyhlášení výsledků se přímo v areálu blízké botanické zahrady Chotobuz uskuteční ještě další ilustrátorská dětská soutěž s výstižným názvem Namaluj růžičku.
V prázdninových měsících (přesně od 28. června 2011) se ve výstavních prostorách zámku v Průhonicích bude konat i výstava všech soutěžních ilustrací.

Milé děti, křičte na své rodiče: „Mámo, táto, já chci malovat rostliny!“ A určitě potom chtějte, aby nám vaše obrázky rodiče poslali. No a ti starší z vás nám jistě pošlou své obrázky sami. Napište nám vždycky i něco o sobě, uveďte také svůj věk, abychom vás mohli zařadit do správné věkové kategorie.

Už teď se na vaše ilustrace moc těšíme!
Tolije
Pořadatelé a sponzoři akce:

PS
BOTANY.cz
ÚEB
Botanický ústav