Milí čtenáři,
pod označením Incertae sedis najdete na našem webu články o rostlinách, u kterých si v současnosti nejsme jistí druhovým (možná někdy i rodovým) určením.

Důvodů, proč nejsme tyto rostliny schopni určit, může být celá řada. Především u rostlin exotických to může být nedostupnost odborné literatury nebo dokonce i citelná absence moderní revize rodu či celé větší taxonomické skupiny. V některých případech máme vážné indicie, že jde zřejmě o dosud nepopsané druhy. I nám se samozřejmě mohlo stát, že neurčitelnost některé rostliny je způsobena jen nedostatečnou fotografickou dokumentací.
Přesto se však domníváme, že představení fotografií těchto problematických rostlin může být pro naše čtenáře cenné – třeba vás tak upozorníme na potřebu větší koncentrovanosti při pořizování snímků, vždyť každý detail může být pro bližší určení hodnotný.

Pro nás samotné je publikování těchto fotografií dobrým východiskem pro naši další snahu tyto rostliny určit – takto velmi jednoduše si mezi sebou i dalšími badateli od nás i ze světa představíme to, s čím si zatím nedokážeme poradit. Třeba se nám takto podaří někoho inspirovat a napomoci některé těžkosti zdárně vyřešit.

Pokud si bližší determinací některé rostliny budete dostatečně jistí nebo máte přístup k informacím, které by nám pomohly, napište nám.

Vítejte tedy v nové rubrice Incertae sedis.
Incertae sedis