Název knihy: Je lépe se opotřebovat než zrezivět. Vzpomínky na botaniky a ekology.
Autor: Emil Hadač (k vydání připravil Jiří Hadinec)
Vydal: Nakladatelství Sen, Dobré 2007.
1. vydání, 216 stran, černobílá kniha s barevnou přílohou, cena 180 Kč (+ poštovné a balné).

Je lépe se opotřebovat, než zrezivět

Slavný výrok francouzského osvíceneckého filozofa a spisovatele Denise Diderota „je lépe se opotřebovat než zrezivět“ se stal názvem knihy vzpomínek významného českého botanika a ekologa Emila Hadače (1914–2003). Tato Diderotova slova věrně vystihují celoživotní názor Emila Hadače. Kniha vyšla několik let po autorově smrti, k vydání ji tedy připravil Jiří Hadinec.

Hadačovy vzpomínky přinášejí zajímavý a veskrze neotřelý pohled do historie české ekologie a botaniky. Dalo by se říci, že je to vlastně pohled z druhé strany – neoficiální, neokleštěný zdvořilostními frázemi, a právě o to zajímavější a cennější. Plnokrevnost Hadačovy knihy ocení každý, kdo se snaží seznámit s poměry v české botanice, pro pamětníky pak určitě je knihou přímo osobní.
V knize najdete zmínky o řadě významných osobností české botaniky, za všechny jmenujme alespoň Josefa Velenovského, Adolfa Paschnera, Josefa Podpěru, Jana Šmardu, Libuši Odložilíkovou-Paclovou, Vladimíra Úlehlu, Bohumila Němce, Karla Domina, Josefa Dostála nebo Slavomila Hejného. Hadačovo vyprávění nás zavede na Island, Špicberky, Kavkaz, Balkán, Kubu, poodhalí poměry v botanických institucích v průběhu minulého století. Je to jiná botanika – plná živých lidí z masa a kostí, věda se tu skrývá za životními příběhy aktérů děje.

Knihu vydalo rodinné nakladatelství našeho webového kolegy Josefa Kučery, které nese poetický název Sen. Sám Josef Kučera nám o svém vztahu k Emilu Hadačovi řekl: „Profesora Hadače jsem znal osobně od 80. let minulého století. V posledních letech jezdil s manželkou k nám do Orlických hor na krátké pobyty. Vždy jsme společně podnikli několik exkurzí do přírody. Rád na to vzpomínal, když už sám nemohl ven. Vzniklo z toho i několik botanických článků.
Hadačovi