Zobrazit místo Jihozápadoaustralská provincie na větší mapě

Jihozápadoaustralská oblast Australis zahrnuje jedinou stejnojmennou provincii. Rozkládá se na dosti malém území od poloostrova Edel po území východně od města Esperance; nejtypičtěji je vyvinuta mezi městy Perth a Albany.
Jihozápadoaustralská oblast
Území budují předprvohorní horniny, typický je nedostatek fosforu ve zdejších půdách. Klima je charakterizováno mírnými deštivými zimami a horkými suchými léty; nejvíce srážek dopadá v okolí města Albany.
Jihozápadoaustralská oblast
Vegetaci tvoří lesní porosty, v nichž dominují specifické druhy blahovičníků (Eucalyptus), na různých typech stanovišť mohou dominovat např. Eucalyptus marginata nebo Eucalyptus diversicolor, v jejich podrostu bývá bohaté keřové patro. Pozoruhodná je rovněž keřová vegetace, tzv. mallee, kde převládají nižší druhy z čeledi Proteaceae a vřesovcovité rostliny z podčeledi Epacridoideae. Na mokřadech zde roste podivuhodná karnivorní bylina Cephalotus follicularis (Cephalotaceae), kterou doprovázejí další masožravé rostliny z rodů Drosera, Utricularia a Byblis.
Jihozápadoaustralská oblast
Flóra provincie je mimořádně pozoruhodná už svým bohatstvím – bylo zde zaznamenáno téměř 5500 druhů, z nich je asi 80 % endemitů. Endemismus ovšem zahrnuje i více než 70 rodů a 1 čeleď (Cephalotaceae). V květeně převažují australské prvky, ale jsou zde určité vztahy ke květeně Capensis, projevující se v zastoupení druhů z čeledí Proteaceae a Restionaceae. Naproti tomu téměř chybějí vazby na Holantarctis. Mezi velmi starobylé prvky lze připočíst cykas Macrozamia riedlei i jediného australského zástupce čeledi Rafflesiaceae (Pilostyles hamiltonii).
Jihozápadoaustralská oblast
Na BOTANY.cz najdete tyto původní druhy rostlin Jihozápadoaustralské provincie:

Sousedicí floristická provincie:

Jihozápadoaustralská oblast
Fotografovala Zuzana Holá.