Ludwig Jungermann se narodil dne 4. července 1572 v Lipsku, zemřel 7. června 1653 v Altdorfu u Norimberka. Německý lékař a botanik.

Pocházel z rodiny s humanistickou tradicí, jeho otec Caspar Jungermann (1531–1606) byl profesorem práva v Lipsku, matka – rozená Ursula Camerarius (1539–1604) – byla dcerou humanisty Joachima Cameraria staršího (1500–74), přítele Philippa Melanchtona.
Jungermann po studiu medicíny v Jeně, Altdorfu a Giessenu získal v roce 1609 titul doktora medicíny. Brzy se začal zabývat studiem uspořádání systému rostlin a popisem léčivek a podílel se společně s B. Beslerem na vytvoření unikátního soupisu rostlin zahrady v bavorském Eichstättu s názvem Hortus Eystettensis (1613, Norimberk).
V letech 1614–25 byl profesorem medicíny a botaniky v Giessenu. Zde založil botanickou zahradu se zaměřením na léčivé rostliny (Hortus medicus) a byl jejím prvním ředitelem. To je dnes nejstarší botanická zahrada v Německu, která se zachovala na původním místě. Ve válečném roce 1625 přijal místo profesora anatomie a botaniky v Altdorfu u Norimberka. Také tam založil v roce 1626 známou botanickou zahradu. V průběhu let byl několikrát zvolen rektorem – v Giessenu i Altdorfu. V roce 1616 odmítl pozvání na renomovanou katedru botaniky v Londýně, kde by nastoupil na místo po M. Lobeliovi, stejně jako dříve už odmítl nabídky z univerzit v Rostocku a Rintelnu.
Zabýval se botanikou i medicínou, přednášel a sbíral rostliny ve volné přírodě. Jeho různé spisy a sbírky – především místní květeny (Giessenu, Altdorfu) a velké herbáře – byly hlavní oblastí jeho práce, zajímal se však také o astronomii. Byl prvním botanikem, který vydal místní flóru. Květena Altdorfu vyšla roku 1615, Květena Giessenu (Cornucopiae Florae Giessensis) a Catalogus herbarum circa Giessam jsou bohužel nezvěstné. Jungermann byl už svými současníky uznáván za významného botanika. Vyprávěla se o něm i anekdotická charakteristika: prý jednou poznamenal, že se ožení teprve tehdy, až mu někdo přinese rostlinu, kterou nezná. Zemřel svobodný.

Na jeho počest H. B. Rupp pojmenoval rod játrovek Jungermannia, Jungermanniaceae, Linné později toto jméno převzal.

Jungermann