Zobrazit místo Kalifornská provincie na větší mapě

Jádro této madreanské provincie leží v centrálním údolí Kalifornie, v němž zasahuje až na úpatí Kaskádového pohoří a Sierra Nevady, zaujímá i celou jižní polovinu pobřežního hřbetu. Geologicky je budováno především vulkanickými horninami, ale jsou zde např. výrazně zastoupeny i hadce. Území bylo významným glaciálním refugiem, kde řada starobylých prvků druhohorní a třetihorní flóry přečkala nepříznivé období. Klimatické podmínky jsou velmi specifické – panují zde mírné vlhké zimy a v létě je naopak významný srážkový propad. Pobřežní oblasti jsou v létě často ovlivňovány mlhami.
Kalifornie
Nejtypičtější vegetací je zde tzv. chaparral, keřová formace připomínající Středozemí, ve které najdeme mimo jiné keře z rodů Adenostoma (Rosaceae), Ceanothus (Rhamnaceae) a Rhus (Anacardiaceae), řadu druhů šalvějí (Salvia), vlčích bobů (Lupinus). Roste zde i několik druhů cypřišů (Cupressus) i endemická douglaska Pseudotsuga macrocarpa. V teplomilných lesních porostech dominují různé druhy opadavých i stálezelených dubů (Quercus) a četné borovice (Pinus). Ve vegetaci je nápadně velké zastoupení cibulnatých a hlíznatých druhů, např. pěknosemence (Calochortus).
Kalifornie
Ačkoli je provincie rozlohou nevelká, její flóra je mimořádně bohatá a reliktní. Vyskytuje se zde asi 4000 druhů, z toho je asi polovina endemitů; zastoupeny jsou i endemické rody a jedna endemická čeleď (Limnanthaceae), starobylé relikty, k nimž patří např. vavřínovitá dřevina Umbellularia californica. Významným prvkem je i radiační speciace, např. u medvědic (Arctostaphylos) nebo v rodu Eriogonum (Polygonaceae).
Kalifornie
Články o provincii:

Květena Kalifornské provincie je na BOTANY.cz zastoupena těmito druhy:

Sousedící floristické provincie:

Kalifornie
Fotografovali Pavlína Zahradníková a Miroslav Dvorský.