Syn.: Rhododendron leachianum L. F. Hend., Rhodothamnus leachianus (L. F. Hend.) H. F. Copel.
Česká jména: mamotěnka Leachova (Mareček 1997)
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Kalmiopsis leachiana
Rozšíření: Endemit nevelkého území na jihozápadě amerického státu Oregon, vyskytuje se zde v pohoří Siskiyou Mountains.
Ekologie: Roste na otevřených výslunných horských svazích i na světlých křovinatých stráních, v nadmořských výškách od (200–)600 až do 1400(–2100) m. Kvete na konci jara a začátkem léta.
Kalmiopsis leachiana
Popis: Stálezelený nižší keř, 20–40(–80) cm vysoký, od báze větvený, s větvemi plazivými až přímými, červeně naběhlými, později našedlými, jemně chlupatými až olysalými. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, eliptické, 10–25 mm dlouhé a 5–12 mm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu tupé až špičaté, lysé nebo řídce žláznatě chlupaté. Květenství je terminální, 5–12(–15)květé; listeny jsou listům podobné, květní stopky jsou 1–2 cm dlouhé, žláznatě chlupaté; květy jsou 5četné, kališní cípy jsou vejčité, 3–5 mm dlouhé, načervenalé, na okraji žláznatě brvité; koruna je miskovitá, dosahuje průměru 12–20 mm, je růžová, korunní cípy jsou až do poloviny délky srostlé, lysé nebo brvité; tyčinek je 10, nitky tyčinek jsou 3–10 mm dlouhé, na bázi občas brvité, prašníky jsou purpurové. Plodem je kulovitá, 5pouzdrá tobolka.
Záměny: Rod Kalmiopsis zahrnuje jen dva druhy, oba se vyskytují výhradně na jihozápadě státu Oregon. Kalmiopsis fragrans z pohoří Cascade Mountains je keříkem o něco nižším, odlišuje se také například korunními lístky srostlými jen do třetiny jejich délky.
Využití: V kultuře se objevuje poměrně vzácně, vyhovuje mu stále mírně vlhký kyselý substrát s příměsí písku a rašeliny.
Poznámka: Rodové jméno odkazuje na švédského botanika Pehra Kalma, druhové jméno zase na americkou botaničku Lillu Irvin Leachovou (1886–1980), která výrazně přispěla k poznání květeny Oregonu.
Kalmiopsis leachiana
Kalmiopsis leachiana
Kalmiopsis leachiana
Kalmiopsis leachiana
Kalmiopsis leachiana
Fotografováno dne 21. 5. 2017 (Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).