Mezi Hlohoveckým rybníkem a Nesytem se ve stínu národních přírodních rezervací a památek Lednicko-valtického areálu krčí vinohrady porostlá Stará hora. V jejím severním svahu, v místech bývalého vápencového lůmku, byla v roce 2002 na ploše 3 ha vyhlášena přírodní památka Kamenice u Hlohovce k ochraně teplomilných rostlinných společenstev (mapa).
Kamenice u Hlohovce
Území přírodní památky je navštěvováno především zjara, kdy kvetou nejpřitažlivější druhy, hlaváček jarní (Adonis vernalis) a vstavač vojenský (Orchis militaris). Na rostlinná společenstva je navázán výskyt teplomilného hmyzu a v písčitých vápencích lze též nalézt zkameněliny.
Kamenice u Hlohovce
Roste zde řada typických druhů, jako je sveřep vzpřímený (Bromus erectus), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), máčka ladní (Eryngium campestre), žluťucha menší (Thalictrum minus), ostřice chabá (Carex flacca), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), starček přímětník (Senecio jacobaea), kokotice povázka (Cuscuta epithymum).
Kamenice u Hlohovce
Ze vzácnějších druhů se tu vyskytuje kalina tušalaj (Viburnum lantana), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), svízel severní (Galium boreale), smldník jelení (Peucedanum cervaria), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), černýš rolní (Melampyrum arvense), len tenkolistý (Linum tenuifolium), kozinec vičencový (Astragalus onobrychis), višeň křovitá (Prunus fruticosa), sinokvět měkký (Jurinea mollis). Z dalších druhů jsou uváděny zvonek sibiřský (Campanula sibirica), sesel pestrý (Seseli pallasii), sasanka lesní (Anemone sylvestris), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima).
Kamenice u Hlohovce
Fotografováno dne 14. 6. 2014.