Některá botanicky zajímavá místa se nalézají na těch nejnepravděpodobnějších místech. Málem přímo pod dálničním sjezdem na Kynšperk nad Ohří (okres Sokolov), obklopena silnicemi a pásem bolševníkové buřeně, se ukrývá zajímavá mokřina se svahovým prameništěm slatinného charakteru. Místo je známé překvapivým nálezem vzácné pěchavy slatinné (Sesleria uliginosa), kterou zde na úpatí Slavkovského lesa jaksi nikdo neočekával. Už nikoli překvapivě je zde obklopena dalšími zajímavými, především mokřadními druhy.
Kamenný dvůr
Pod svahem se nacházejí pěkné porosty sítin a skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus), část mokřiny je porostlá olší (Alnus glutinosa). K běžným druhům patří pcháč bahenní (Cirsium palustre), škarda bahenní (Crepis paludosa), svízel bahenní (Galium palustre), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).
Kamenný dvůr
Na svahovém prameništi můžeme spatřit mimo už zmíněné pěchavy především desítky trsů ostřice Davallovy (Carex davalliana), dále zde roste mochna nátržník (Potentilla erecta), violka bahenní (Viola palustris), ostřice prosová (C. panicea), sasanka hajní (Anemone nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elatior), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), hrachor horský (Lathyrus linifolius), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) aj.
Kamenný dvůr
Místo je sice rozlohou nevelké a nepožívá žádné zvláštní ochrany, o to je však zajímavější a pozoruhodnější, tím spíše, že projekt rychlostní silnice byl mírně upraven, aby nebyl zdejší vodní režim příliš narušen.
Kamenný dvůr
Fotografováno dne 19. 4. 2014.