KAPRAĎOROSTY

přesličky rolní (Equisetum arvense)přesličky rolní (Equisetum arvense)
Na výtrusnicovém klasu přesličky rolní (Equisetum arvense) se po dozrání sporangií vytvářejí šedozelené chomáčky výtrusů.

Výtrusy
Výtrusy
Když výtrusy začnou osychat, jejich chuchvalce během několika desítek sekund zvětší svůj objem.

výtrus je ovinut čtyřmi spirálovitými mrštníky
výtrus je ovinut čtyřmi spirálovitými mrštníky
výtrus je ovinut čtyřmi spirálovitými mrštníky
Mikroskop ukazuje, proč tomu tak je: každý výtrus je ovinut čtyřmi spirálovitými mrštníky (haptery), které se po oschnutí rychle rozvinou a vymrští výtrus z klásku. Mikrofotografe, prim. zv. 400–800×. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Axiální pohled do trsu kapradiny
Axiální pohled do trsu kapradiny.

VýstrusniceVýtrusnice
Na spodní ploše listů samčí kapradiny jsou řádky kupiček s výtrusnicemi.

VýtrusniceVýtrusnice
Výtrusnice
Výtrusnice
Výtrusnice
Po dozrání se rezatě zbarvené kupičky otevřou a vymrští se z nich blanité výtrusnice vyztužené žebrovaným prstencem. Velmi připomínají klubko červů. (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).

Výtrusy
Výtrusy
Výtrusy
Pod mikroskopem vidíme, že se pružný prstenec vysycháním rozpíná jako ocelová pružina, blanka výtrusnice praskne a výtrusy se vysypou. Mikrofotografie, prim. zv. 200–400× (Z knihy J. Špaček: Svět pod mikroskopem, s laskavým svolením nakladatelství Grada).