Syn.: Keckia breviflora (Lindl.) Straw, Penstemon breviflorus Lindl.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Keckiella breviflora
Rozšíření: Severoamerický druh, vyskytuje se pouze na jihozápadě USA – v Kalifornii a na severozápadě Nevady. Rod Keckiella zahrnuje 7 druhů rostoucích na jihozápadě USA.
Ekologie: Roste v různých rostlinných společenstvech, od údolních luk a pastvin až po skalnaté svahy hor subalpínského stupně, ve vegetační formaci chaparral a světlých jehličnatých lesích; v nadmořské výšce 200–2800 m. Kvete v květnu až červenci.
Keckiella breviflora
Popis: Polokeř, 75–150 cm vysoký. Mladé lodyhy jsou lysé, šedivé, listy vstřícné, téměř přisedlé, čepele 1–4 cm dlouhé, kopinaté až obkopinaté, na okraji většinou pilovité. Květenství je latovité, lysé nebo žláznatě chlupaté, poupata jsou růžově oranžová. Kalich je zvonkovitý, 4–8 mm dlouhý, s 5 kopinatými, obkopinatými až vejčitými zašpičatělými cípy, lysý (var. glabrisepala) nebo chlupatý (var. breviflora). Koruna je dvoupyská, 12–18 mm dlouhá, vně krátce žláznatě chlupatá, bílá, krémová, nebo narůžovělá, žilky v hrdle trubky nebo znaky na bázi trubky mohou být růžové až fialové, korunní trubka je 4–8 mm dlouhá, horní pysk 8–12 mm dlouhý, dvoulaločný, dolní pysk je trojlaločný, má laloky nazpět stočené, tyčinky jsou 4, u báze hustě chlupaté, patyčinka u špičky lysá, mírně vyniklá. Plody jsou vejčité tobolky 5–8 mm dlouhé, s množstvím drobných semen.
Poznámka: Rod Keckiella je pojmenován na počest amerického botanika Davida D. Kecka (1903–1995).
Keckiella breviflora
Keckiella breviflora
Fotografováno dne 22. 8. 2014 (USA, Kalifornie, NP Yosemite, u vodopádu Nevada).