Syn.: Antirrhinum elegans G. Foster, Kickxia brunneri (Benth.) Janchen, Linaria brunneri Benth., Linaria webbiana J. A. Schmidt, Nanorrhinum elegans (G. Foster) Ghebrehiwet
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Kickxia elegans
Rozšíření: Endemit Kapverdských ostrovů, vyskytuje se na ostrovech Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Brava, Fogo, Santiago a Mayo.
Ekologie: Stanovištěm jsou převážně skalnaté svahy a rokliny, méně často suťové osypy, zejména na vlhčích, zastíněných místech na návětrných svazích; podkladem jsou vyvřelé horniny typu čedičů. Vystupuje až do nadmořské výšky kolem 950 m.
Kickxia elegans
Popis: Vytrvalá bylina nebo polokeřík; lodyhy jsou většinou tenké, křivolaké, plazivé nebo převislé, až 40(–80) cm dlouhé, chudě větvené, lysé nebo až bělavě plstnaté. Listy jsou střídavé, řapík je 1–12 mm dlouhý, čepel je vejčitá až ledvinitá nebo až kosníkovitá, 2,5–14(–20) mm dlouhá a 2,5–12(–24) mm široká, lysá nebo různě intenzivně oděná, na bázi obvykle srdčitá, méně často hrálovitá až střelovitá, celokrajná nebo na okraji nepravidelně zubatá, na vrcholu zaokrouhlená a často s nasazenou špičkou. Květy vyrůstají jednotlivě z paždí listů; květní stopky jsou 3–12 mm dlouhé, odstálé; kališní cípy jsou čárkovitě kopinaté, 2,2–3 mm dlouhé, hustě žláznaté; koruna je šklebivá, 3,5–7,5 mm dlouhá, světle žlutá, mozolky na dolním pysku jsou lysé, ostruha je 1,2–3.5 mm dlouhá, lehce dopředu zahnutá; tyčinky jsou 4, dvojmocné, gyneceum tvoří dvoupouzdrý semeník. Plody jsou vejcovité tobolky 2,5–5 mm dlouhé, nahoře šikmo uťaté, pouzdra jsou nestejná, otvírají se chlopněmi.
Poznámka: Velmi variabilní druh, ještě před koncem 20. století někteří autoři rozlišovali 3–4 taxony na úrovni poddruhů nebo dokonce druhů. Proměnlivost ale vychází z působení vlivů na rozdílných stanovištích; ačkoli krajní odchylky variability jsou značně odlišné, jsou spojeny plynulými přechody. Na našich snímcích převažují lysé, zeleně zbarvené rostliny (jsou z širšího okolí obce Fontainhas), na jednom obrázku je šedě chlupatá rostlina z hrany kráteru Cova.
Kickxia elegansKickxia elegans
Kickxia elegans
Kickxia elegans
Kickxia elegans
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 2. a 3. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antão, Fontainhas a Cova).