Syn.: Carex simpliciuscula Wahlenb., Cobresia bipartita (Bell.) Dalla Torre, Kobresia caricina Willd.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Kobresia simpliciuscula
Rozšírenie: Arkticko-alpínsky druh s rozsiahlym cirkumpolárnym, avšak značne ostrovčekovitým areálom, v Európe rastie v arkticko-subarktických oblastiach po južné Švédsko a strednú Sibír, taktiež vo vysokých pohoriach od Pyrenejí po Západné a Východné Karpaty. V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje iba v Belianskych Tatrách.
Ekológia: Typickým biotopom sú trávnaté a kamenité hole a skalné štrbiny.
Opis: Trváca, husto trsnatá bylina vysoká 5–20 cm. Byle priame, zaoblene 3-hranné, len na báze olistené. Listy úzko čiarkovité, 3–10 cm dlhé, žliabkaté, drsné, pošvy hnedé, nelesklé. Paklas podlhovasto vajcovitý, klásky sediace, 6–8 mm dlhé, vrcholový zložený len zo samčích kvetov, ostatné len so samičími kvetmi, plevy vajcovité, červenohnedé, blanito bielo obrúbené, listeň pod súkvetím drsný, až 10 mm dlhý. Plodom je drobná, asi 3 mm dlhá, krátko končistá svetlohnedá nažka.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy.
Kobresia simpliciusculaKobresia simpliciuscula
Biotop
Foto: Slovensko, Belianske Tatry.