Syn.: Aira capensis Steud., Koeleria convoluta Steud., Koeleria gracilis var. convoluta (Steud.) Hedberg, Koeleria pyramidata var. convoluta (Steud.) Cuf.
Čeleď: Poaceae Barnhard – lipnicovité
Koeleria capensis
Rozšíření: Roste v subsaharské Africe. Větší část areálu se táhne ve východní části od Etiopie po Jihoafrickou republiku, izolovaná arela se nachází rovněž v Kamerunu.
Ekologie: Stanovištěm jsou travnaté světliny v horských lesích a nelesní afroalpinská vegetace. Ve východní Africe roste v nadmořské výšce 2500–3450 m.
Koeleria capensis
Popis: Hustě trsnatá vytrvalá tráva; stébla jsou přímá, 15–80 cm vysoká. Listy mají pýřité nebo lysé pochvy, které se později mění v typickou čupřinu; čepel přízemních listů je štětinovitá, svinutá, poněkud pichlavá, stébelné listy jsou poněkud širší, ploché. Květenství je 3–18 cm dlouhý, jehlancovitý, na bázi spíše volný a laločnatý lichoklas, jeho vřeteno a větvičky jsou chlupaté; klásky jsou 1–2(–3)květé, 3,8–5,8 mm dlouhé; plevy jsou poněkud nestejné, alespoň na kýlu drsné, dolní je jednožilná, čárkovitá, 3,5–4,8 mm, horní 3žilná, obkopinatá, 3,5–5,6 mm dlouhá; pluchy jsou podlouhlé, 3,5–5,6 mm dlouhé, špičaté až hrotité.
Poznámka: Jediný druh rodu v subsaharské Africe, velmi blízce příbuzný evropským smělkům Koeleria macranta a Koeleria pyramidata.
Koeleria capensis
Koeleria capensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 29. 10. 2013 (Etiopie, Simien Mountains, Sankaber).