V kráteru dávno vyhaslé sopky na jihovýchodním cípu ostrova Oahu (USA, Havajské ostrovy) je umístěna botanická zahrada Koko Crater Botanical Garden. Využívá horkého suchého mikroklimatu k pěstování suchomilných a pouštních rostlin. Na ploše asi 60 akrů představuje rostliny pocházející z Havajských ostrovů, ale i tropické druhy africké a americké, mnohé z nich jsou vzácné a ohrožené.
Koko Crater Botanical Garden
Sopečný tufový kužel Koko Crater vznikl asi před 10 000 lety při poslední sopečné činnosti na ostrově Oahu. Nejvyšší bod okraje kráteru dosahuje 368 m, svahy prudce klesají a ohraničují a chrání kalderu s mikroklimatem podobným pouštím. V kráteru byla v roce 1958 vyčleněna plocha asi 200 akrů s dlouhodobým cílem přeměnit ji na botanickou zahradu a pěstovat především vzácné a ohrožené suchomilné rostliny. Zahrada je součástí botanických zahrad Honolulu a stále je ve výstavbě; počet dosud vysazených dřevin činí asi 200 druhů, přibývají další a osázená plocha se rozšiřuje. Zvláštní důraz je kladen na zachování vysoce ohrožených druhů domácí havajské flóry.
Koko Crater Botanical Garden
Expozice jsou umístěny na dně vnitřního kráteru a na dolní části jeho svahů. Od vstupní brány vede vnějším kráterem cesta lemovaná pestrými kultivary zástupců rodů Plumeria, Bougainvillea a jiných popínavých rostlin. Asi 3,2 km dlouhá okružní nezpevněná cesta vnitřním kráterem pak prochází jednotlivými expozicemi zasazenými v původním porostu, kterému dominují domácí druh koa haole (Leucaena leucocephala) a zdomácnělý kiawe (Prosopis pallida‎).
Koko Crater Botanical Garden
Sbírkové rostliny jsou sestaveny do čtyř hlavních oddělení podle zeměpisných oblastí původu (Amerika, Havajské ostrovy, Madagaskar a Afrika) a zahrnují některé významné soubory rostlin.
V oddělení sbírek z amerického kontinentu jsou především kaktusy a suchomilné rostliny z amerických pouštních oblastí, najdeme zde například kaktus Echinocactus grusonii, pryšec Euphorbia punicea a pozoruhodný druh Beaucarnea recurvata.
Koko Crater Botanical Garden
Následuje oddělení věnované Havajským ostrovům – ve svahu je původní zákonem chráněný háj endemických stromů s havajským jménem wiliwili (Erythrina sandwicensis), z dalších jmenujme jedinou endemickou zástupkyni čeledi makovitých (Papaveraceae) pleskanku (Argemone glauca), z čeledi slézovitých (Malvaceae) ibišky (Hibiscus clayii, Thespesia populnea a Talipariti tiliaceum). S havajským oddělením sousedí soubor rostlin druhu Adenium obesum, doplněný o cykasy.
Koko Crater Botanical Garden
V dalším oddělení jsou endemity Madagaskaru. Je zde sbírka druhů rodu Alluaudia s hustými trny přesahujícími listy sloužícími jako obrana proti býložravcům, z jiných jmenujme Chadsia grevei, Uncarina peltata a Moringa stenopetala.
Koko Crater Botanical Garden
V expozici afrických rostlin je možné obdivovat mimo jiné druhy Kigelia africana, Gardenia volkensii, následují skupiny baobabů a suchomilných palem. Z vnější strany lemují stezku soubory druhů rodů Sansevieria a Aloe.
Koko Crater Botanical Garden
Zahrada není dokončena, ani zázemí pro návštěvníky zatím vybudováno není. Ale současné kolekce suchomilných rostlin, kterým se v podmínkách Koko Crater velmi daří, návštěvníky nadchnou.
Koko Crater Botanical Garden
Fotografováno dne 15. 5. 2013.