Richard Kolkwitz se narodil dne 23. 3. 1873 v Berlíně, zemřel 16. 4. 1956 tamtéž. Německý botanik.

Od roku 1881 studoval přírodní vědy na berlínské univerzitě, hlavně botaniku u německého botanika A. Englera (1844–1930) a švýcarského botanika S. Schwendenera (1829–1919). Promován byl v roce 1895, v letech 1895 až 1900 působil jako asistent na univerzitě u německého botanika Leopolda Knyho (1841–1916).
V roce 1898 se stal profesorem botaniky a učil na Landwirtschaftliche Hochschule Berlin. Zabýval se fyziologií rostlin a hydrobiologií. V letech 1901–38 vedl biologické oddělení Preußischen Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Berlin. Současně se stal profesorem botaniky na univerzitě Berlín. V letech 1946–53 byl profesorem botaniky, 1951–53 vedoucím botanického oddělení veterinární a lékařské fakulty Humboldtovy univerzity v Berlíně, od roku 1954 se stal profesorem na Freie Universität Berlin.
Spolupracoval s M. Marssonem na systému hodnocení kvality vody pomocí vodních organismů. Vypracovali dodnes platný systém, stupnici saprobity vody (oligosaprobní, α- a β- mesosaprobní, polysaprobní, později byla stupnice doplněna o stupně xenosaprobní a ultrasaprobní). Jako bioindikátory využili asi 300 vodních rostlin a 500 živočichů (mimo ryby).
Napsal spolu s Marssonem Ökologie der pflanzlichen Saprobien a Ökologie der tierischen Saprobien. Také jeho další práce se zabývaly především vodními rostlinami. V Rabenhorstově Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz zpracoval několik skupin řas, např. Dinoflagellatae a Zygnemales. Další jeho prací je Pflanzenphysiologie.

Botanická používaná zkratka jeho jména je KOLKW. Na jeho počest byl pojmenován rod Kolkwitzia Graebn., kolkvicie, Caprifoliaceae, rostlinu objevil E. H. Wilson (1876–1930).
Kolkwitzia amabilis