Zobrazit místo Komorská provincie na větší mapě

Komorská provincie, součást Madagaskarské oblasti Paleotropis, zahrnuje jednak samotné vulkanické souostroví Komory v Mozambickém průlivu, který odděluje Madagaskar od Afriky, jednak korálové ostrůvky v Indickém oceánu, které se táhnou na sever směrem k Seychelským ostrovům – jejich součástí je i největší korálový ostrov Aldabra.
Komorská provincie
Vlastní Komory tvoří 4 větší ostrovy (Grande Comore, Anjouan, Mohéli a Mayotte). Na ostrově Grande Comore je intenzivně činná sopka Karthala, dosahující výšky 2362 m, i ostatní ostrovy jsou značně vysoké. Ostrov Mayotte je obklopen velmi rozsáhlým korálovým útesem. Ostatní ostrovy (Glorieuse, skupiny Aldabra, Farquhar, Alphonse, Amaranty a Coetivy) mají charakter nízkých atolů, nejrozsáhlejší je Aldabra, druhý největší atol na světě, tvořený bezvodou vápencovou plošinou.
Komorská provincie
Klima se vyznačuje výraznou periodicitou; nejteplejší a současně nejvlhčí je březen, zatímco v suchém listopadu teploty klesají jen na průměrných 19 °C. Na atolech je tepleji a suchá perioda zde trvá až 8 měsíců. Ostrovy jsou občas pod vlivem cyklónů.
Komorská provincie
Na sopečných ostrovech jsou od pobřeží až do výšky asi 1800 m rozšířeny druhově pestré stálezelené lesy s řadou epifytů, ve vyšších polohách i se zastoupením stromových kapradin z rodu Cyathea. V nejvyšších polohách se rozkládají křovinaté porosty s dominantním vřesovcem Erica comorensis. Na pobřeží jsou místy zachovány mangrove. Na erodovaných korálových vápencích na atolech tvoří vegetaci nízké křoviny s Pemphis acidula (Lythraceae), na něž navazují nízké křovinaté lesy, v nichž hrají roli především Calophyllum inophyllum (Calophyllaceae), Guettarda speciosa (Rubiaceae) a Dracaena reflexa (Asparagaceae), na rozsáhlejších plošinách otevřené křoviny s druhy rodu Ficus (Moraceae), dále s Pyrostria bibracteata (Rubiaceae), Gymnosporia senegalensis (Celastraceae) a dalšími.
Komorská provincie
Endemismus ostrovů je dosti vysoký. Na Aldabře roste asi 175 původních druhů, z nichž je endemitů asi 25 %. Na vlastních Komorách se předpokládá asi 450 původních druhů, z nich je endemických asi 135; z celkového počtu je asi 175 druhů kapraďorostů a 75 druhů orchidejí. Je zde zaznamenán endemický Cremocarpon (Rubiaceae); významným endemismem se vyznačují i palmy (Arecaceae), z nichž je zde zastoupena např. Ravenea hilldebrandtii. Flóra má nejbližší vztahy ke květeně Madagaskaru, překvapivě slabý vliv má flóra afrického kontinentu.
Komorská provincie
Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Komorská provincie
Sousedící floristické provincie:

Komorská provincie
Fotografovala Markéta Lášková.