Na severním okraji obce Vlkov (okres Tábor), hned za železničním náspem, je malý rulový kopeček, dříve využívaný jako pastvina. Jedná se o území rozlohou nevelké, zaujímá jen 0,38 hektaru.
Kozí vršek
V roce 1924 byl tento vršek vyhlášen jako přírodní památka za účelem ochrany kriticky ohroženého koniklece jarního (Pulsatilla vernalis), jehož populace zde dnes čítá jen několik rostlin na úpatí kopečku, pár metrů od trati. Celé území je z velké části zakryto porostem dubu letního (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris) s příměsí břízy bělokoré (Betula pendula). V bylinném patře dominuje kostřava ovčí (Festuca ovina) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Kozí vršek
Brzy zjara společně s koniklecem vykvétá též mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), ostřice jarní (Carex caryophyllea) a osívka jarní (Erophila verna). Později pak janovec metlatý (Cytisus scoparius), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), vřes obecný (Calluna vulgaris) a silně ohrožená nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis).
Kozí vršek

Kozí vršek

Fotografováno dne 1. 4. 2007.