O dolní části Králického Sněžníku jsme na našem webu již psali dříve. V dnešním putování se podíváme na vrchol tohoto horského masivu, zaměříme se také na krásná vrchoviště, která se nacházejí na východním hřebenu, zvaném též Mokrý hřbet.
Králický Sněžník
Naši výpravu začneme v obci Stříbrnice, odkud se vydáme po žluté turistické značce, až dojdeme na chatu Návrší. Pod touto chatou se nachází sjezdovka, která v zimě patří lyžařům, ale v červnu orchidejím. Vyskytuje se zde totiž pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Můžete zde narazit i na prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a lilii zlatohlávek (Lilium martagon).
Králický Sněžník
Když půjdete dál, čeká vás poměrně náročný výstup, ale budete za něj odměněni krásnými výhledy. Asi po dvou hodinách dojdete do sedla pod Králickým Sněžníkem, odkud je to už k vrcholu necelé dva kilometry. Cestu lemují trsy brusinek (Vaccinium vitis-idaea) a borůvek (Vaccinium myrtillus). Občas zazáří mochna zlatá (Potentilla aurea) a statný prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora). Po chvilce jsme už u pramene Moravy, kde se nám otevírá pohled do překrásného údolí řeky Moravy. Odtud je to už necelých deset minut chůze na samotný vrchol, na kterém kdysi stála rozhledna, ale teď tam je pouze hromada kamení.
Králický Sněžník

Králický

Na vrcholu roste mnoho rostlinných druhů typických pro alpínské bezlesí, jako například violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica), rdesno hadí kořen (Bistorta major), jestřábník alpský (Hieracium alpinum), jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), místní endemit jestřábník sněžnický (Hieracium nivimontis), vřes obecný (Calluna vulgaris), ostřice Biegelova (Carex bigelowii), ovsíř dvouřízný (Helictotrichon planiculme), škarda velkoúborová (Crepis conyzifolia), sítina trojklanná (Juncus trifidus), protěž norská (Gnaphalium norvegicum) a koprníček bezobalý (Ligusticum mutellina). Dříve se na Sněžníku vyskytovala sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora), ale ta jak se zdá už vyhynula. Avšak zvonek vousatý (Campanula barbata) zde ještě přežívá.
Králický Sněžník
Když se dosyta nabažíte výhledů, je čas slézt opět do sedla, odkud se vydáte po modré turistické značce na zdejší vrchoviště. Největší je sice na polské straně, ale tato stojí také za to. Přes rašeliniště se prochází po haťových chodnících, které poskytují krásný pohled na tato místa. Můžete zde vidět dominantní trsy suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), porosty klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), občas můžete narazit na brusnici vlochyni (Vaccinium uliginosum) Velmi vzácná je zde šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ale nejvzácnější je tady bradáček srdčitý (Listera cordata), který roste už asi jen na polské straně masivu Králického Sněžníku. Nepřehlédnutelné jsou také sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) a podbělice alpská (Homogyne alpina), která zde roste hlavně v oblasti hory zvané Podbělka. Po modré značce přes Černou kupu, Sušinu, Podbělku, Souš a rozcestí U sedmi cest dojdeme až do horské osady Vojtíškov. Doufám, že se vám výlet líbil a že Sněžník někdy navštívíte.
Králický Sněžník