Když byla v září 1994 objevena v jihovýchodní Austrálii wolemie vznešená (Wollemia nobilis), vyvolalo to vlnu velkého nadšení. Svět spatřil na vlastní oči organismus, o němž se obecně soudilo, že dávno vyhynul, vždyť rostl na Zemi už před 90 miliony lety. Nikoho však tehdy nenapadlo, že současně byla nalezena i nejagresivnější rostlina planety! Učiněný rostlinný tyranosaurus!
„Jsme naprosto zoufalí“, řekla nám Dana Pavlásková, ředitelka botanické zahrady v Pardubicích. „Musím přiznat, že prvá zmizení návštěvníků jsme zaznamenali vlastně hned po vysazení této dřeviny v naší zahradě, tedy už v létě roku 2010. Nevěnovali jsme tomu ale ze začátku větší pozornost, mysleli jsme si, že se tito lidé ztratili až po odchodu z naší zahrady. Bohužel jsme se mýlili.“ S tímto výrokem ředitelky Pavláskové koresponduje detailní šetření detektivní společnosti Späher & Schnüffler. „Po všech pohřešovaných mizely stopy už v botanické zahradě“, potvrzuje detektiv Mirek Očko z této detektivní firmy a dodává: „Samotné vyšetřování na místě činu nic neprokázalo. Zděšení však přinesly záběry z monitorovacích kamer. Opravdu si nepřejte slyšet, co jsme tam viděli, jednoduše hrůza, bylo to moc i na otrlého kriminalistu. Krve by se v nás nikdo nedořezal!“
Od detektivní kanceláře se tedy dál nic nedozvíme, mlčí i policie. Jisté však je, že kolem wolemií ve všech botanických zahradách byly nainstalovány velmi silné mříže, které mají zabránit kontaktu mezi těmito dravci a návštěvníky. V některých zahradách zavřeli wolemie dokonce rovnou do pevných klecí. Snad se tím už konečně tato strašná věc vyřeší. „Rozhodně si nemůžeme dovolit dále snižovat počet návštěvníků botanické zahrady, navíc až takto drastickým způsobem“, povzdechla si Pavlásková.
Určitě budeme celou tuto situaci dále bedlivě sledovat a naše čtenáře budeme o výsledcích dalšího šetření průběžně informovat.
Wollemia nobilis