Vlastnit květ kapradiny je opravdové terno! Každý, kdo ho nosí při sobě, stává se neviditelným, zároveň rozumí řeči zvířat i stromů, může dokonce vídávat duby, jak se scházejí ke svým besedám. S jistotou zná všechny síly přírody, umí předvídat budoucnost, také ho nikdy neopouští štěstí, dokáže najít i ty nejskrytější poklady světa. Není tedy divu, že je po tomto kvítku neustále velká sháňka.
Jeho podoba je nejméně dvojí: buď je zlatý, třpytivý jako oheň, tak jasný, že oslňuje zrak, anebo je jako krvavý plamínek, drobounký, že by se za nehet vešel. Vykvétá jedinkrát v roce, a to buď v noci před svatým Janem nebo před Božím hodem velikonočním, vždy mezi jedenáctou a půlnocí – ne však po celou hodinu, pouze na okamžik.
Nechtěj ale raději vůbec vědět, jak lze květ získat, není radno si pro něj do temného lesa chodit!
Luciferští poskokovéLuciferští poskokové
Les kolem je o této noci plný hromů, blesků, vichrů, hrůzného smíchu a křiku, ba i střelby, země se třese, vzduch páchne sírou. Květ tam totiž hlídají sami ďáblové, luciferští poskokové – jen čekají, až se květ objeví, aby se ho okamžitě zmocnili a po svém tuze zle s ním naložili! Člověka při čekání týrají, mučí, div jeho duši nezahubí, ostré konce jazyků satanášů pronikají ubožákovi až do srdce! A tak musíš hned před kapradinou pokleknout a kolem sebe hůlkou jeřábovou namalovat kruh. Neohlížej se napravo ani nalevo – sic ti hlava zůstane zakroucená navěky! A nevystupuj z toho kruhu, jinak tě čerti roztrhají na prach!
Pak nastane obzvlášť velké zahřímání a zablýskání – to se už objeví květ. Až se rozevře, nesmíš se ho dotknout! Jen pod něj rozprostři bílý šátek, jímž se při mši svaté kalich pokrývá a květ na něj setřes. Ani hlásky ze rtů nevypusť – jinak květ zmizí jako rosa v písku a rozplyne se jako mlha po rozbřesku.
Když to nezkazíš – čerti tě na kopytech neroznesou a v prach se neobrátíš – květ kapradiny ti přinese moudrost i štěstí. Všechny poklady se před tebou otevřou. A stejně tak i všechna srdce. Budeš nejšťastnějším i nejmocnějším pánem na tom našem bídném světě.