Syn.: Agarico-carnis flammula Paulet, Agarico-pulpa styptica Paulet, Agaricus speciosus Battarra, Boletus caudicinus Scop., Boletus caudicinus Schaeff., Boletus citrinus Lumn., Boletus coriaceus Huds., Boletus imbricatus Bull., Boletus lingua-cervina Schrank, Boletus ramosus Bull., Boletus sulphureus Mérat, Boletus sulphureus Bull., Boletus tenax Bolton, Boletus tenax Lightf., Calvatia versispora Lloyd, Ceriomyces aurantiacus (Pat.) Sacc., Ceriomyces neumanii Bres., Cladomeris casearius (Fr.) Quél., Cladomeris imbricatus (Bull.) Quél., Cladoporus ramosus (Bull.) Pers., Cladoporus sulphureus (Bull.) Teixeira, Daedalea imbricata (Bull.) Purton, Grifola sulphurea (Bull.) Pilát, Grifola sulphurea f. conglobata Pilát, Laetiporus cincinnatus (Morgan) Burds., Banik et T.J. Volk, Laetiporus speciosus Battarra ex Murrill, Laetiporus sulphureus f. albolabyrinthiporus (Rea) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. aporus (Bourdot et Galzin) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. aurantiacus (Pat.) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. conglobatus (Pilát) Bondartsev, Laetiporus sulphureus f. imbricatus Domański, Laetiporus sulphureus f. ramosus (Quél.) Bondartsev, Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, f. sulphureus, Laetiporus sulphureus f. zerovae Bondartseva, Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill var. sulphureus, Laetiporus versisporus (Lloyd) Imazeki, Leptoporus casearius (Fr.) Quél., Leptoporus imbricatus (Bull.) Quél., Leptoporus ramosus (Bull.) Quél., Leptoporus sulphureus (Bull.) Quél., Merisma imbricatum (Bull.) Gillet, Merisma sulphureus (Bull.) Gillet, Polypilus casearius (Fr.) P. Karst., Polypilus caudicinus (Schaeff.) P. Karst., Polypilus imbricatus (Bull.) P. Karst., Polypilus sulphureus (Bull.) P. Karst., Polyporellus caudicinus (Scop.) P. Karst. ex Sacc., Polyporellus rubricus (Berk.) P. Karst., Polyporus casearius Fr., Polyporus caudicinus (Schaeff.) J. Schröt., Polyporus cincinnatus Morgan, Polyporus imbricatus (Bull.) Fr., Polyporus ramosus (Bull.) Gray, Polyporus rostafinskii Błoński, Polyporus rubricus Berk., Polyporus sulphureus (Bull.) Fr., Polyporus sulphureus f. aporus Bourdot et Galzin, Polyporus sulphureus var. albolabyrinthiporus Rea, Polyporus todari Inzenga, Ptychogaster aurantiacus Pat., Ptychogaster aureus Lloyd, Ptychogaster versisporus (Lloyd) Lloyd, Sistotrema sulphureum (Bull.) Rebent., Sporotrichum versisporum (Lloyd) Stalpers, Stereum speciosum Fr., Sulphurina sulphurea (Quél.) Pilát, Tyromyces sulphureus (Bull.) Donk – choroš sírový, choroš sírožlutý, chorošovec sírový, sírovec sírový
Čeleď: Polyporaceae Fr. ex Corda – chorošovité
Laetiporus sulphureus
Rozšíření: Je rozšířený skoro celosvětově.
Ekologie: Roste hojně v květnu až říjnu na poškozených kmenech a silných větvích listnáčů, především na vrbách, ale i na dubech, topolech a ovocných stromech. Najdeme ho v porostech kolem vodních toků, v lesích, sadech, zahradách a parcích.
Popis: Klobouky jsou v mládí hlízovité, později polokruhovité, konzolovité nebo vějířovité, přirostlé bokem. Mají průměr 8–50 cm, jsou masité, silné 1–5 cm. Mají paprsčitě vrásčitý, ojíněný povrch, barvu okrově žlutou, oranžovou až žlutě načervenalou, někdy jsou soustředně pásované, ve stáří jsou světlejší. Většinou narůstají taškovitě nad sebou, mohou vytvořit trsy až 1 m široké. Rourky jsou 0,3–0,5 cm dlouhé, sírově žluté, s drobnými, okrouhlými, mírně hranatými až podlouhlými, sírově žlutými póry, někdy vylučují kapky tekutiny. Dužnina za mlada měkká a šťavnatá, aromatická, později drobivá, ve stáří tvrdá, lámavá, barvy v mládí sírově žluté, později nažloutlé až bělavé. Za čerstva má výraznou houbovou vůni a nakyslou chuť. Výtrusný prach má bílou až světle krémovou barvu, výtrusy jsou bezbarvé, hladké, elipsoidní, velikosti 5–7 × 3,5–4,5 µm. Plodnice někdy tvoří nepohlavní spory – konidie.
Laetiporus sulphureus
Využití: Je jedlý. Chutné jsou ale jen šťavnaté mladé plodnice. Hodí se na řízky, k nakládání do octa i jiným kuchyňským úpravám. Lepší chuť mají plodnice pocházející z ovocných stromů.
Poznámka: Způsobuje intenzivní hnědou hnilobu dřeva.
Laetiporus sulphureus
Laetiporus sulphureus
Fotografováno ve dnech 17. 5. (u Kolína) a 18. 5. 2008 (u Roztok).