Čeľaď: Brassicaceae Burnett – brukvovité / kapustovité
Lepidium perfoliatum
Rozšírenie: Euroázijský druh s relatívne rozsiahlym areálom. Vyskytuje sa v juhovýchodnej Európe – Albánsko, Grécko, štáty bývalej Juhoslávie, Bulharsko, Rumunsko, odkiaľ zasahuje do strednej Európy – Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, areál prechádza ďalej na východ na Ukrajinu a juh európskej časti Ruska. V Ázii sa vyskytuje v Turecku, na Blízkom východe, odkiaľ pokračuje cez Irak, Irán, Afganistan do Pakistanu, severnejšie v kaukazských republikách a v štátoch strednej Ázie – Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkménsko až do Číny. Okrem pôvodného výskytu je vo viacerých štátoch zavlečený (napr. Severná Amerika, Patagónia).
V ČR nepôvodný, občasný výskyt v teplejších oblastiach, na Slovensku v najjužnejších oblastiach pôvodný (?), v súčasnosti známe výskyty sú severne od Štúrova a v okolí Komárna.
Ekológia: Prirodzene sa vyskytuje na slaniskách a slaných lúkach, u nás je viac rozšírený ako burina na okrajoch polí, popri cestách, železničných tratiach, zboreniskách a skládkach. Vyžaduje výhrevné, výživné, hlinité, často zasolené pôdy v nížinách až pahorkatinách. Kvitne v máji až júni.
Lepidium perfoliatum
Opis: Jedno až dvojročná rastlina vysoká 20–40 cm. Byle jednotlivé, priame, riedko štetinaté, husto olistené, ± rozkonárené. Prízemné a byľové listy v obryse podlhovasto vajcovité, 6–10 mm, 2× perovito strihané, so segmentami 2–3× zárezovými na čiarkovité, 0,5–0,7 mm široké, husté úkrojky, prostredné listy menej delené na širšie úkrojky, horné listy nedelené, široko vajcovité, 15 × 10–15 mm, celistvookrajové, srdcovitou bázou objímavé, holé. Kvety drobné, kalich 1 mm dlhý, chlpatý, koruna bledožltá, 1,5 mm, plodné strapce sú predlžené, husté, stopky plodov 4–5 mm dlhé, široko odstávajúce, šešuľky ± okrúhle (± 4 mm), na vrchole úzko krídlaté, chlopne kýlnaté.
Ohrozenie a ochrana: Prirodzený výskyt na slaniskách je akútne ohrozený zánikom vhodných biotopov, ochrana výskytov na antropicky ovplyvnených stanovištiach je problematická a ťažko v praxi realizovateľná. Na Slovensku je žerucha prerastenolistá zákonom chránená, v Červenom zozname SR je zaradená v kategórii zraniteľných druhov (VU).
Poznámka: Vzácny druh slovenskej flóry, opätovne potvrdzovaný len na niekoľkých mikrolokalitách.
Lepidium perfoliatumLepidium perfoliatum
Lepidium perfoliatum
Foto: 13. 5. 2005 a 8. 5. 2009 (Slovensko, Podunajská rovina).