Jihovýchodně od obce Rváčov (okres Chrudim – mapa) se nachází chráněné území vyhlášené v roce 1990, jehož cílem je ochrana lokality dřípatky horské (Soldanella montana). Jedná se o alpsko-šumavský migrant, který se do Žďárských vrchů rozšířil přes jižní Čechy ze Šumavy a dosahuje zde nejvýchodnější hranice svého rozšíření v ČR. V současnosti je známa ještě jedna recentní lokalita u Bohdalova (okres Žďár nad Sázavou), dříve byla uváděna i z blízkého Srnského lesa u obce Srní.
Les na dolíku - přírodní památka
Chráněné území s rozlohou 5 hektarů tvoří kultruní smrčina, jejímž středem protéká potok. Právě v nivě tohoto přirozeně meandrujícího potoka, který
doprovází četná prameniště a starší odstavená ramena, se hojně vyskytuje dřípatka. Vegetaci nivy je možné zařadit do podmáčených smrčin z asociace Equiseto-Piceetum, i když v mechovém patře chybí diagnostické druhy a není ani druhově bohaté. Nejhojnějším druhem je zde běžný druh rostoucí na kyselých půdách měřík trsnatý (Mnium hornum).
Les na dolíku - přírodní památka
V nivě se roztroušeně vyskytuje oměj pestrý (Aconitum variegatum), naopak hojně zde rostou prvosenka vyšší (Primula elatior), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium).
Les na dolíku - přírodní památka
Mimo nivu potoka se velmi vzácně vyskytuje i žebrovice různolistá (Blechnum spicant). Dobře zmlazující jedle je důkazem, že původně zde rostly jedliny s příměsí smrku a buku. Do budoucnosti se počítá s obměnou stromového patra, v kterém bude dominantní jedle.
Les na dolíku - přírodní památka
Fotografováno dne 9. 5. 2011.