Syn.: Colutea frutescens L., Colutia frutescens (L.) Medik., Sutherlandia frutescens (L.) R. Br.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lessertia frutescens
Rozšíření: Druh s dosti velkým areálem v jižní Africe. Roste na jihu Namibie a Botswany, v Jihoafrické republice, kde zasahuje téměř do všech provincií, a vyskytuje se i v Lesothu.
Ekologie: Provází suchá výslunná stanoviště, křoviny a travnaté svahy. Vystupuje až do nadmořské výšky 2300 m. Květy jsou opylovány ptáky, nafouklé lusky roznáší vítr.
Lessertia frutescens
Popis: Bohatě větvený malý keřík dorůstající výšky 0,5–1(–3) m. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 8–10 jařmy; lístky jsou podlouhlé až kopinaté, 4–10 mm dlouhé, šedozelené, lysé nebo na líci řídce chlupaté; palisty jsou drobné. Květenství jsou úžlabní 2–7květé hrozny; květy jsou souměrné, 2,5–3,5 cm dlouhé; kalich je zvonkovitý, kališní cípy jsou přibližně stejně dlouhé, mnohem kratší než trubka; koruna je červenooranžová, pavéza je nápadně prodloužená, zatímco křídla jsou ukrytá v kalichu, člunek je delší než pavéza; tyčinek je 10, z nich je 9 srostlých a jedna volná; semeník s mnoha vajíčky je svrchní, stopkatý, prohnutá čnělka nese malou hlavatou bliznu. Plody jsou nafouklé, lysé lusky 5–6 cm dlouhé, chlopně jsou nápadně papírovité; semena jsou početná, drsná.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je tento taxon hodnocen jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Využití: Rostlina měla dávné využití v lidovém léčitelství. Chutná velmi hořce, už první obyvatelé afrického jihu používali nálev nebo odvar jako prostředek proti horečce a při žaludečních obtížích. Později se rozšířila jako významný podpůrný prostředek při léčbě některých typů rakoviny. Dnes sice dosud není znám mechanismus jejího působení, ale nepopírá se její účinek na stimulaci imunity. Podpora chuti k jídlu stojí zřejmě za zlepšováním stavu organismu při dlouhodobých zdravotních obtížích.
Poznámka: Rod Lessertia je poměrně početný, náleží do něj asi 55 druhů, které rostou ve východní a jižní Africe. Tento druh je ovšem často řazen do samostatného rodu Sutherlandia.
Lessertia frutescens
Lessertia frutescens
Lessertia frutescens
Lessertia frutescens
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 15., 19. a 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Bredasdorp; Avontuur; Cape Point).