Syn.: Leucadendron concolor R. Br., Leucadendron saxatile T. M. Salter, Leucadendron squarrosum R. Br.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron strobilinum
Rozšíření: Endemit velmi malého území (asi 100 km2) na jihozápadě Jihoafrické republiky v provincii Western Cape. Roste zřejmě jen v severní polovině Kapského poloostrova, údaje z dalších horských skupin (Kogelberg apod.) se zřejmě vztahují k příbuzným druhům.
Ekologie: Vyskytuje se pouze v horských typech vegetace fynbos, na vlhkých místech velmi mělkých půd na extrémně chudém pískovcovém podkladu, v nadmořské výšce 460–1080 m. Na plošně na vrcholu Stolové hory místy tvoří dominantu vegetace, jinak je častější na chladnějších jižních svazích; stanoviště jsou velmi často ovlivněna mlhami. Vůči požárům není odolný, přežívají pouze semena. Květy voní po kvasnicích, jsou opylovány brouky. Nažky jsou šířeny větrem, k uvolnění dormance potřebují semena přejít ohněm.
Leucadendron strobilinum
Popis: Pomalu rostoucí dvoudomá dřevina, zvláště samčí jedinci tvoří husté, od báze větvené keře vysoké 1–2,6 m; větvičky jsou hustě krátce chlupaté. Listy jsou střídavé, s nerozlišenou svrchní a spodní stranou, eliptické, hladké, v mládí celé chlupaté, později olysávající, ale na bázi a na okrajích brvité trvale, na vrcholu zaokrouhlené, na samčích rostlinách až 6,7 cm dlouhé, na samičích až 8 cm dlouhé, pod vrcholem zakřivené a často červené. Strboulovitá květenství se tvoří na koncích větví, listeny pod nimi (bývá jich kolem 20) jsou poněkud větší než listy, slonovinově zbarvené a později červenající; samčí strbouly jsou žluté, stlačeně kulovité, 2,4–3,6 cm v průměru, samičí jsou rovněž žluté, 1,8–2,5 cm v průměru; samotné květy jsou jednotlivé v paždí šupinovitých listenů. Plodenství je vejcovitá šištice 4–6,5 cm dlouhá, její početné zdřevnatělé šupiny se překrývají; nažky jsou křídlaté.
Ohrožení a ochrana: Druh má velmi malý areál, v něm lze vymezit asi 8 samostatných lokalit; na jedné z nich je v současnosti nezvěstný, ale ostatní jsou početné a nevykazují ústup. V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy blízké ohrožení (NT – near threatened). V Červeném seznamu IUCN byl v roce 1998 zařazen mezi druhy s nižším rizikem (Lower Risk / conservation dependent).
Leucadendron strobilinum
Leucadendron strobilinum
Leucadendron strobilinum
Leucadendron strobilinum
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, Stolová hora).