Syn.: Leucadendron salignum R. Br. p. p.
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Leucadendron xanthoconus
Rozšíření: Endemit provincie Western Cape v Jihoafrické republice. Vyskytuje se pouze v oblasti od Kapského poloostrova po pohoří Potberg.
Ekologie: Stanovištěm jsou svahy na chudých kyselých pískovcích s vegetací fynbos, od pobřeží do nadmořské výšky 670 m. Není schopen obrůstat po požáru, tyto události přežívá pouze v podobě semen, jejichž klíčení je ale ohněm podmíněno. Květy jsou opylovány brouky. Zralá plodenství dlouho vytrvávají na rostlině, uvolnění jednotlivých plodů podmiňuje teprve požár; nažky šíří vítr.
Leucadendron xanthoconus
Popis: Dvoudomý, bohatě větvený keř dorůstající výšky 1–2 m; mladé větvičky jsou chlupaté. Listy jsou střídavé, s totožným rubem i lícem, čárkovité až úzce obkopinaté, až 6,5 cm dlouhé a 0,6 cm široké, na bázi poněkud zkroucené, na vrcholu ostře špičaté, v mládí přitiskle stříbřitě chlupaté, později olysávající. Strboulovitá květenství podpírají listeny poněkud větší než listy, za květu světle až sytě žluté, vzpřímené, samičí květenství často úplně zakrývající; strbouly jsou žluté, samčí jsou elipsoidní, asi 1,3 cm dlouhé, samičí vejcovité, asi 1,8 cm dlouhé; samotné květy vyrůstají jednotlivě za šupinovitými listeny. Plodenství je elipsoidní, asi 3 cm dlouhá šištice s překrývajícími se dvoulaločnými, chlupatými šupinami; nažky jsou zploštělé a křídlaté.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi druhy vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Ve svém areálu patří k hojným zástupcům rodu Leucadendron a místy tvoří dominantu porostů.
Leucadendron xanthoconus
Leucadendron xanthoconus
Leucadendron xanthoconus
Leucadendron xanthoconus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof; Table Mountains NP, Chapmans Peak).