Čeleď: Lamiaceae Lindl. – hluchavkovité
Leucas virgata
Rozšíření: Endemit ostrova Sokotra v Indickém oceánu, je zde dosti rozšířený.
Ekologie: Stanovištěm jsou suché křoviny a poloopadavé lesy, často na vápencové podloží. Udává se z nadmořských výšek 100–700 m, fotografované rostliny však rostly v nadmořské výšce kolem 1100 m.
Leucas virgata
Popis: Dosti statný keř dorůstající výšky do 2 m. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, široce eliptické až téměř okrouhlé, 0,8–1,5 cm dlouhé, poněkud dužnaté, na bázi klínovité, celokrajné, zaokrouhlené nebo tupě špičaté. Květy vyrůstají jednotlivě nebo v chudých úžlabních lichopřeslenech; kalich je trubkovitý, téměř pravidelný, na vrcholu s 10 téměř stejně velkými zuby; koruna je pyskatá, asi 1,5 cm dlouhá, bílá, horní pysk nese na horní straně nápadný hustý kartáček chlupů, dolní pysk je poměrně velký, trojlaločný, na vrcholu prostředního laloku se zářezem; tyčinky jsou 4; semeník je svrchní, vzniká srůstem 2 plodolistů, čnělka je na vrcholu rozeklána ve 2 nestejné laloky. Plody jsou tvrdky.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2004) je hodnocen jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Leucas je nejpočetnějším druhem hluchavkovitých rostlin na Sokotře, vyskytuje se zde celkem 10 druhů, z nich je 7 endemitů.
Leucas virgata
Leucas virgata
Fotografováno dne 24. 2. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: severní svahy pohoří Haghier při sestupu do vádí Ayhaft).