Syn.: Laserpitium mutellinoides Crantz, Arpitium simplex (L.) Koso-Pol., Gaya simplex (L.) Gaudin, Laserpitium simplex L., Ligusticum simplex (L.) All., Neogaya simplex (L.) Meisn., Pachypleurum mutellinoides (L.) Holub, Pachypleurum simplex (L.) Rchb.
České mená: koprníček jednoduchý (Dostál-Červenka 1991)
Slovenské mená: kôprovníček jednoduchý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Apiaceae Mirbel – miříkovité / mrkvovité
Ligusticum mutellinoides
Rozšírenie: V Európe sa druh vyskytuje v celých Alpách, v Západných a Južných Karpatoch, v horách štátov bývalej Juhoslávie, na východe v Bielorusku a európskej časti Ruska, v Ázii v Kazachstane, Číne a západnej Sibíri (Ruská federácia).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na Tatry – Západné, Vysoké, Belianske a Nízke.
Ekológia: Rastie na kamenistých aj trávnatých holiach, na zarastených skalách a sutinách v subalpínskom a alpínskom stupni. Vyžaduje vlhké, neutrálne až kyslé, nevápenaté, humózne, kamenité až hlinité pôdy.
Ligusticum mutellinoides
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–30 cm. Byľ priama, holá, ± plná, ryhovaná. Listy väčšinou prízemné, dlhostopkaté, 2–3× perovito zložené, v obryse podlhovasto 3-uholníkovité, 3–6 × 2–5 cm, lístky čiarkovito kopijovité, končisté. Okolík jeden, 2–5 cm v priemere s 8–20 okolíčkami, lúče okolo 1 cm dlhé, hranaté, obal z 5 až 10 kopijovitých, vpredu 3-cípových, široko bledo obrúbených listeňov dĺžky lúčov, listence obalčeka podobné listeňom, kratšie, kalich zreteľný, koruna biela alebo ružovkastá, nie lúčovitá. Plody široko elipsoidné, 3–5 mm dlhé, krídlato hranaté, bočné rebrá zblížené. Kvitne od júna do augusta.
Poznámka: Druh s obľubou spásajú kamzíky, občas sa pestuje.
Ligusticum mutellinoides
Ligusticum mutellinoides
Ligusticum mutellinoides
Foto: 11. 7. 2006 a 9. 7. 2011 (Slovensko, Belianske Tatry).