Syn.: Lilium pomponium var. carniolicum (Bernh. ex W. D. J. Koch) Fiori, Lilium pyrenaicum subsp. carniolicum (Bernh. ex W. D. J. Koch) V. A. Matthews
Čeleď: Liliaceae Juss. – liliovité
Lilium carniolicum
Rozšíření: Endemit nevelkého území v jihovýchodních Alpách. Roste v rakouských Korutanech v Karavankách a v masivu Dobratsch, v přilehlé italské provincii Furlánsko-Julské Benátsko (Friuli-Venezia Giulia), těžiště rozšíření leží ve Slovinsku a v severozápadním Chorvatsku.
Ekologie: Provází světliny v horských lesích, zejména v roklinách vyplněných sutí a na skalních stupních, ale také podobná travinobylinná stanoviště nad horní hranicí lesa. Téměř výhradně roste na vápencových nebo dolomitových podkladech. Lokality leží v nadmořských výškách (220–)1000–1800(–2200) m.
Lilium carniolicum
Popis: Vytrvalá bylina s vejcovitou cibulí o průměru až 6 cm; lodyha je vysoká 50–100 cm. Listy soustředěné do střední části lodyhy jsou přímo odstálé, čárkovitě kopinaté, až 8 cm dlouhé, na okraji a na rubu na žilnatině papilnatě chlupaté. Květů bývá 1–3(–6), jsou nicí na dlouhých přímo odstálých stopkách; listeny jsou čárkovitě kopinaté; okvětní lístky jsou volné, široce kopinaté, asi 5 cm dlouhé, nazpět turbanovitě ohrnuté, světle rumělkové až ohnivě červené, na vnitřní straně na bázi s tmavočervenými papilnatými tečkami; tyčinek je 6, nesou šafránově oranžové prašníky; semeník je svrchní, na dlouhé čnělce je kulovitá blizna. Plody jsou 3–4 cm dlouhé trojpouzdré tobolky.
Ohrožení a ochrana: V Rakousku tento druh podléhá úřední ochraně.
Poznámka: Od blízce příbuzných, převážně balkánských druhů, mezi něž patří Lilium bosniacum, Lilium albanicum a Lilium jankae, se na první pohled odlišuje výrazně červenooranžovými květy – jmenované příbuzné druhy mají květy žluté. Blízce příbuzné je také pyrenejské Lilium pyrenaicum (žlutokvěté rostliny převažují) a Lilium pomponium z jihozápadních Alp, které má barvu květů podobnou. Teprve v nedávné době (2007) bylo na základě molekulárně biologických znaků potvrzeno, že tyto rostliny lze brát za samostatné druhy.
Lilium carniolicum
Lilium carniolicumLilium carniolicum
Lilium carniolicum
Lilium carniolicum
Fotografoval Jiří Procházka, dne 29. 6. 2015 (Slovinsko, Julské Alpy, Ukanc, dolina Triglavských jezer).