Syn.: Statice braunii Bolle
Čeleď: Plumbaginaceae Juss. – olověncovité
Limonium braunii
Rozšíření: Endemit Kapverdských ostrovů v Atlantském oceánu. Byl zjištěn v severní skupině Barlavento na ostrovech Santo Antão a São Nicolau, ve skupině Sotavento na ostrovech Fogo a Brava. V souostroví se vyskytuje celkem 5 endemických druhů rodu Limonium.
Ekologie: Druh roste ve skalních teráskách a štěrbinách, řidčeji i na zpevněných štěrcích nebo píscích, od hladiny moře do nadmořské výšky 50(–100) m, často na místech v dosahu tříště příboje, tedy ovlivněných slaným sprejem – proti zasolení je velmi odolný. Najdeme jej především na severních, vlhčích, mlhami ovlivňovaných stranách ostrovů.
Limonium braunii
Popis: Vytrvalá bylina s dřevnatějícím vícehlavým oddenkem, tvořící kompaktní polštáře. Listy tvoří na koncích výhonů stěsnané přízemní růžice, jsou kopisťovité, 6–8 cm dlouhé a 2–4 cm široké, tmavozelené, celokrajné, na vrcholku zaokrouhlené až vykrojené a s jemnou nasazenou špičkou. Z polštáře vyrůstá větší počet lodyh, jsou až 60 cm dlouhé, v dolní části občas tvoří další sekundární růžice s drobnějšími listy, zejména v horní části jsou zřetelně křídlaté (křídla mohou být až 2,5 mm široká). Květenství je bohaté, většinou s hustými klásky (na 1 cm připadá 10–16 klásků), v každém klásku bývá většinou 2–5 květů, které vyrůstají zpoza 3 listenů (vnitřní je 3,6–4,3 mm dlouhý); kalich je nálevkovitý, 4–5,5 mm dlouhý, světle růžový nebo bílý, řidčeji namodralý, s průsvitným lemem; koruna je tmavě růžová. Plodem je tobolka.
Limonium braunii
Záměny: Druh se dosti podobá další endemické kapverdské limonce Limonium brunneri, liší se však křídlatými lodyhami, které často tvoří druhotné listové růžice; roste převážně na pobřežních skalách. Tyto druhy nikdy nebyly dosud nalezeny na témže ostrově. Ostatní kapverdské druhy rodu netvoří polštářovité trsy a najdeme je převážně na skalách v hornatém vnitrozemí ostrovů.
Limonium braunii
Limonium braunii
Limonium braunii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 5. a 6. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antão: Ponta do Sol a Pontinha da Janela).